Розділ «ТЕМА 9. СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Бюджетний менеджмент


9.1. Порівняльна характеристика організації бюджетного процесу у зарубіжних країнах


Бюджетний процес в зарубіжних країнах характеризується своїми особливостями, що обумовлено формою державного устрою, формою правління, рівнем економічного розвитку країни, історичними традиціями. У країнах з континентальною системою права бюджет приймається у вигляді єдиного акту, в країнах англосакського права приймаються окремі законодавчі акти (США – два фінансові біллі: за доходами і витратами).

Період, протягом якого діє бюджет, вважається бюджетним періодом. Бюджетний період не у всіх державах співпадає з календарним, проте практично в усіх країнах охоплює близько 12 місяців. Наприклад, в Австрії, Аргентині, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Німеччині, Ірландії, Китаї, Польщі, Росії, Сирії, Франції, Швейцарії фінансовий рік триває з 1 січня по 31 грудня; у Великобританії, Канаді, Данії, Індії, Ізраїлі, Японії – з 1 квітня по 31 березня наступного року; у Австралії, Норвегії, Пакистані, Швеції – з 1 червня по 31 травня; у США, Таїланді – з 1 жовтня по ЗО вересня наступного року.

Таке неспівпадання з календарним роком обумовлене історичними причинами, традиціями, пов'язаними з термінами скликання Парламенту, збору урожаю, від якого тривалий час у минулому залежали доходи бюджету.

У переважній більшості західноєвропейських країн бюджетний процес починається в центральних міністерствах за 11-13 місяців до настання бюджетного періоду. Це означає, що, якщо бюджетний період співпадає з календарним, бюджетний процес починається не раніше грудня року t – 1 та не пізніше лютого року t. Проект бюджету на рік t + 1 представляється до Парламенту за 3-4 місяці до настання нового бюджетного періоду, тобто не раніше початку вересня та не пізніше за початок жовтня. Таким чином, Уряд, як правило, витрачає на формування проектів бюджетів 8-9 місяців.

У країнах Західної Європи, де бюджетний період співпадає з календарним роком, графік роботи Уряду над проектом бюджеіу в сильно спрощеному вигляді виглядає таким чином (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Спрощена схема бюджетного процесу за місяцями року в країнах Західної Європи

МісяцьХарактеристика бюджетною процесу
СіченьМіністерство фінансів повідомляє графік роботи, формальні вказівки, макроекономічні передумови
ЛютийМіністерство фінансів вказує бюджетно-політичні завдання та обмеження
БерезеньУряд розглядає пріоритети між різними сферами втрат
КвітеньГалузеві міністерства формують деталізовані пропозиції по бюджету'
ТравеньДеталізовані пропозиції передаються до Міністерства фінансів
ЧервеньМіністерство фінансів розглядає пропозиції
ЛипеньПереговори між Міністерством фінансів і галузевими міністерствами
СерпеньДомовленість усередині Уряду за проектом бюджету
ВересеньПроект бюджету надається Парламенту

Процес розгляду, складання і затвердження бюджету в усіх державах практично однаковий: за певний термін, часто встановлений в результаті традицій, що склалися, та не закріплений законодавчо, уповноважений державний орган складає проект бюджету і надає його Кабінету Міністрів або Парламенту. Період розгляду проекту бюджету складає у більшості випадків близько чотирьох місяців, після чого приймається, часто з поправками. Разом з проектом бюджету до Парламенту або іншого органу подасться низка документів, що включає аналітичні перспективи, бюджетну статистику, додатки, що включають аналіз можливих наслідків внесення змін до представленого бюджету.

Організація процесу виконання бюджету покладена найчастіше на Міністерство фінансів або економіки. Касове обслуговування бюджету здійснює, як правило, державний уповноважений банк або Казначейство.

У світовій практиці використовуються різні методи складання фінансової звітності в державному секторі, а в деяких країнах офіційно визнані стандарти формування звітності для державного сектора взагалі відсутні.

У Франції бюджетний період триває з 1 січня по 31 грудня. Бюджет складається на черговий рік, а бюджетні проектування в агрегованому виді – на чотири роки, включаючи черговий рік.

Бюджет представляється Парламенту у формі єдиного документу, в якому чітко виділені асигнування на поточну діяльність і нову політику (проекти законів про позабюджетні соціальні фонди готуються і приймаються окремо). Проект закону про бюджет представляється до Парламенту в перший вівторок жовтня поточного року. Додатки до бюджету можуть представлятися пізніше, до початку першого етапу роботи Національної асамблеї (з питань доходів і загальних розмірів повноважень за витратами).

Законодавство встановлює 70-ти денний період роботи над проектом бюджету в Парламенті, у тому числі 40 днів у Національній асамблеї та 20 днів в Сенаті. Для позабюджетних фондів встановлений період в 50 днів. Бюджет має бути прийнятий до 1 січня чергового бюджетного року. Бюджет представляється спочатку в Національну асамблею. Після завершення роботи по бюджету в нижній палаті він представляється в Сенат.

У Франції діє казначейська система виконання бюджету, яка передбачає функціонування єдиного казначейського рахунку. Усі операції з державними коштами проходять через цей рахунок, включаючи додатки до бюджету, спеціальні субрахунки казначейства, операції з державними установами, які зберігають свої депозити в Казначействі.

Законодавство Франції не вимагає представляти до Парламенту або публікувати внутрішньорічні звіти про виконання бюджету. Проте, Міністерство фінансів публікує щомісячні звіти про виконання бюджету та управління боргом.

Бюджетний період у Німеччині триває з Г січня по́ ЗІ грудня. Бюджет складається на черговий рік в контексті п'ятирічного фінансового плану (у якому перший рік є поточним фінансовим роком).

Тривалість підготовки бюджету – близько 10 місяців – з грудня року, що передує року, в якому починається підготовка бюджету, до першого тижня після 1 вересня, коли Проект закону про бюджет і проект бюджету представляються до Парламенту. Проекти представляються за 4 місяці до початку чергового фінансового року.

У грудні попереднього року Міністерство фінансів розсилає департаментам циркуляр про підготовку бюджету, який включає переглянутий п'ятирічний план і рекомендації для підготовки бюджетів департаментів. Агентства, відповідальні за складання бюджетних проектувань департаментів, представляють свої проектування в Міністерство фінансів на початку березня. Міністерство фінансів України погоджує проектування з департаментами, складає проект бюджету, передає проект бюджету канцлерові для схвалення Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів повинен схвалити на початку липня.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 9. СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ“ на сторінці 1. Приємного читання.