Розділ «Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки»

Державне регулювання економіки


13.1. Грошово-кредитна політика держави та регулювання рівня інфляції


Основна мета грошово-кредитної політики - це створення умов для досягнення запланованого обсягу виробництва, що дає змогу забезпечити ефективну зайнятість і запобігти негативній інфляції, підтримувати визначений курс національної валюти до вільно конвертованої валюти (ВКВ) та інших валют, а також підтримувати позитивне сальдо платіжного балансу країни.

Термін "інфляція" вперше почав уживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес "розбухання паперово-грошового обігу". У загальному значенні інфляція - це знецінення паперових грошей, виражене у переповненні сфери обігу незабезпеченою товарами грошовою масою. В іншому значенні, інфляція - це дисбаланс попиту та пропозиції, тому економісти виділяють два основних типи інфляції: інфляція попиту й інфляція пропозиції. Інфляція попиту характеризує порушення рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією з боку попиту, тобто грошові доходи населення та підприємств збільшуються швидше, ніж реальний обсяг товарів і послуг. У результаті в обігу з'являється маса грошей, незабезпечена товарами, що призводить до зростання цін. Така інфляція має класичний характер і характерна для багатьох розвинених країн з ринковою економікою.

Інфляція пропозиції означає зростання цін, зумовлене збільшенням витрат виробництва, яке може відбуватися внаслідок:

1) зниження обсягу виробництва;

2) зростання цін на сировину, матеріали й енергоресурси;

3) підвищення заробітної плати;

4) зміни курсу національної валюти та ставок податків.

У реальній економіці одночасно можуть спостерігатися й інфляція попиту, й інфляція пропозиції. Інфляція посилюється під час емісії паперових грошей, збільшення дефіциту держбюджету або зниження платоспроможності підприємств. Індекси інфляції подані у табл. 13.1.

Таблиця 13.1. Індекси інфляції в Україні, %

Індекси інфляції в Україні, %

У теорії державного регулювання є такі типи інфляції: 1) відкрита, різновидами якої є:

- помірна - це інфляція, за якої темпи приросту цін не перевищують 10 % на рік. Спостерігається в країнах з розвиненою ринковою економікою та стимулює виробництво необхідних товарів (табл. 13.2);

Таблиця 13.2. Зростання цін у деяких країнах із розвиненою ринковою економікою, у % до попереднього року; дані 1994 р.

КраїнаЗростання цін, %
12
Японія0,7
Швейцарія0,8
Фінляндія1,1
Франція1,7
Данія2,0
Люксембург2,2
Швеція2,2
Ірландія2,8
Бельгія2,4
Велика Британія2,5
США2,6
Нідерланди2,8
Німеччина3,0
Австрія3,0
Італія3,9
Іспанія4,7
Португалія5,2
Греція(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 10,0

- галопуюча - темпи приросту цін коливаються від 10 до 200% на рік. У цих умовах всі контракти та договори "прив'язують" до зростання цін або іноземної валюти;

- гіперінфляція - характеризується явищем, коли темпи зростання цін випереджають темпи зростання кількості грошей в обігу. На зміну товарно-грошовому обігу приходить бартер. Різниця динаміки цін і зарплати має загрозливий характер навіть для добробуту найбільш забезпечених верств населення. Гіперінфляція - це рідкісне явище для країн з розвиненою ринковою економікою. У разі загрози гіперінфляції державні органи управління за допомогою регулювання кредитно-грошової системи та системи оподаткування повинні підтримувати рівень інфляції в допустимих межах;

2) прихована (пригнічена): Спостерігається за хронічного дефіциту товарів і послуг в умовах державного контролю над цінами та незадовільного попиту;

3) збалансована: помірне зростання цін одночасно поширюється на більшість товарів і послуг; - не збалансована: зростання цін на різні товари відбувається різними темпами;

4) очікувана - інформація, яку можна прогнозувати; - неочікувана - за раптового стрибка цін. При цьому темп інфляції можна визначити за формулою

де Т - темп інфляції;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Державне регулювання економіки» автора Гриньова В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки

 • 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

 • Тема 2. Система державного регулювання економіки

 • Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

 • Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

 • Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

 • Тема 6. Державне регулювання ринку праці

 • Тема 7. Баланси в системі державного регулювання

 • Тема 8. Антиінфляційна політика та державне регулювання цін

 • Тема 9. Державна підтримка інвестиційної діяльності

 • Тема 10. Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки

 • Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності

 • Тема 12. Державні гарантії соціального розвитку

 • Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки
 • Тема 14. Забезпечення умов інноваційного розвитку економіки

 • Тема 15. Державне регулювання природоохоронних заходів

 • Тема 16. Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи