Розділ «ЗАНЯТТЯ ДЕСЯТЕ»

Мова ділових паперів


1. Професійна лексика


Професіоналізм и - слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії.

У різних галузях науки, виробництва, політики, культури професіоналами виступають як синоніми до вже існуючих термінів. Але на відміну від термінів вони можуть мати експресивне забарвлення і досить детально характеризувати рід занять, дії чи предмети, безпосередньо пов'язані зі сферою діяльності відповідної професії. Наприклад, слова і звороти з галузі шахтарської справи (штрек, терикон, видавати на-гора ). зі сфери комп'ютерної технології (дискета, глосарій, вікно редактора, вінчестер, файл), з мовлення мисливців, рибалок (поплавок, підсака, гачок, манок).

Виникають професіоналізми і як розмовні неофіційні замінники вже існуючих у певній галузі термінів. Це загальнозрозумілі слова, але вони не є літературними.

У межах одного колективу, підприємства, відомства може народжуватись безліч нових професіонал ізмів. Нові професіонал ізми творяться за рахунок словоскладання, префіксів та суфіксів. Серед найпопулярніших префіксів є: до- (доукомплектувати, дообладнати); недо- (недопромисеч, недовнесок), за- (задебетувати. зорганізувати); над-, серед- (надбудова, середвідомчий); серед суфіксів найбільш продуктивні -ість, -ат, -ація. -аж (дискваліфікація, пливучість, листаж). Такі професіонал ізми вживаються здебільшого в усному мовленні. У писемному спілкуванні, зокрема в діловому, вживання таких слів небажане.


2. Доктрина3. Правопис складних іменників


Складні іменники пишуться разом або через дефіс. Разом пишуться:

- іменники, утворені за допомогою сполучної голосної із двох чи кількох основ (одна з яких - дієслівного походження): коноплепрядіння, бавовнозаготівля, звуковловлювач, садовод, газомір, слов янознавство, життєпис, водозбір;

- іменники, утворені поєднанням основ прикметника та іменника: чорнозем, бортмеханік, натурфілософія, Ощадбанк;

- іменники, утворені за допомогою сполучної голосної від двох іменникових основ, синтаксично й семантично рівнозначних: залізобетон, газопровідник, шлакоблок, лісостеп, верболіз;

- іменники, утворені поєднанням дієслова в другій особі однини наказового способу з іменником: горицвіт, перекотиполе;

- іменники, утворені поєднанням числівникової основи з іменниковою: тритомник, сторіччя, двозначність, трикутник, двадцятиріч чя;

- іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: півбака, півроку, півфінал, півхлібини, півпляшки, півповерху, напівсон, полувал, полукіпок;

- іменники, пов'язані з інтернаціональною лексикою й термінологією, в яких другою складовою частиною є такі елементи: -граф, -графія, -лог, -логія, -метр: гігрограф, мікологія, філолог, лексикограф, фітобіологія, палеографія, геометр;

- іменники, утворені з трьох і більше іменникових основ: автомотогурток, веломотоспорт, ліспромгосп.

Через дефіс пишуться:

- іменники, що означають близькі за змістом поняття: батько-мати, хліб-сіль;

- іменники, що означають державні посади, військові звання: прем 'єр-міністр, генерал-лейтенант;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Мова ділових паперів» автора Г.М.Кацавець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЗАНЯТТЯ ДЕСЯТЕ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи