Розділ «10.2. Облік розрахунків з бюджетом»

Бухгалтерський облік


10.2.1. Нормативна база обліку розрахунків з бюджетом


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про розрахунки з бюджетом, правила та порядок нарахування та сплати податків регламентується багатьма нормативно-правовими актами. Основні з них є:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІУ.

2. П(С)БО 11 "Зобов'язання".

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-УІ.

4. "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", затверджено Наказом МФУ від 01.11.2011 р. № 1379.

5. "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002.

6. "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" затверджено наказом МФУ від 25.11.2011 р. № 1492.

7. "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" затверджено наказом МФУ від 28.09.2011 р. № 1213.


10.2.2. Сутність та класифікація податків10.2.3. Податок на прибуток10.2.4. Податок на додану вартість


Згідно з розділом V Податкового кодексу України, платниками податку на додану вартість є особи, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн.

Податок на додану вартість підприємства сплачують за встановленою ставкою до договірної (контрактної) вартості товарів (продукції, робіт, послуг), які реалізуються. Ця вартість визначається за вільними або регульованими цінами і включає, також загальнодержавні податки та збори (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв'язку). Таким чином, базою визначення цього податку є відпускна вартість товару за виключенням податку на додану вартість.

Базова ставка податку на додану вартість становить 20% до бази оподаткування. Крім цього, законом встановлено нульову ставку ПДВ.

Податок = договірна (контрактна) вартість -20%.

При купівлі товару виникає податкове зобов'язання - загальна сума податку, нарахована платником податку у звітному (податковому) періоді.

При придбанні товару виникає податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Основним елементом при визначенні розміру податку на додану вартість є податкова накладна. Податкову накладну мають право виписувати лише платники ПДВ, які зареєстровані і мають індивідуальний податковий номер. Податкова накладна виписується у двох примірниках - для клієнта і на підприємстві. При ввезенні товарів з-за кордону заповнюється митна декларація, яка прирівнюється до податкової накладної.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік» автора Садовська І.Б. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.2. Облік розрахунків з бюджетом“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • 3.2. Подвійний запис

 • 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • 3.4. Класифікація рахунків

 • 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • 6.2. Облік касових операцій

 • 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • 7.5. Складський облік запасів

 • 7.6. Інвентаризація запасів

 • ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • 8.2. Облік нематеріальних активів

 • ТЕМА 9. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • ТЕМА 10. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • 10.2. Облік розрахунків з бюджетом
 • ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • ТЕМА 12. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 12.2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

 • 12.3. Первинний облік фінансових інвестицій

 • 12.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • ТЕМА 13. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 15.2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

 • 15.3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

 • 15.4. Відмінності та взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком

 • 15.5. Організація управлінського обліку

 • ТЕМА 16. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • 16.2. Склад та класифікація витрат виробництва

 • ТЕМА 17. ПОВЕДІНКА ТА ФУНКЦІЯ ВИТРАТ

 • 17.2. Визначення функції витрат

 • 17.3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

 • ТЕМА 18. СИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • 18.3. Поняття собівартості та її види

 • 18.4. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • ТЕМА 19. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 19.2. Зведений облік витрат

 • 19.3. Зарубіжні методи обліку і калькулювання повних витрат

 • 19.4. Облік і розподіл непрямих витрат

 • ТЕМА 20. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ

 • 20.2. Система "директ-костинг" - система обліку змінних витрат

 • 20.3. Калькулювання змінних витрат: звітність за сегментами та оцінка діяльності

 • ТЕМА 21. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 21.2. Облік нормативних витрат, змін та відхилень від норм

 • 21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 • ТЕМА 22. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

 • 22.2. Основні припущення в аналізі взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

 • 22.3. Визначення точки беззбитковості за допомогою рівнянь

 • 22.4. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості

 • 22.5. Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 • 22.6. Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" за умов асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва)

 • 22.7. Аналіз чутливості прибутку

 • ТЕМА 23. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • 23.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмеження

 • ТЕМА 24. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • 24.3. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

 • ТЕМА 25. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 25.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 • 25.3. Трансфертне ціноутворення

 • 25.4. Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності

 • ТЕМА 26. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 26.3. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності

 • ГЛОСАРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи