Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Педагогіка у запитаннях і відповідях


3.1. Що таке розвиток?


Розвиток — це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного.

Відомий український психолог Г.С. Костюк писав: "Розвиток — безперервний процес, що виявляється у кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення інших ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає "перерви безперервності", тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого розвитку і зникнення старих".

Щодо людини виділяють три види розвитку — фізичний, психічний і соціальний.

Фізичний розвиток передбачає ріст організму, певні кількісні та якісні зміни на основі біологічних процесів.

Психічний розвиток характеризується процесами змін і становлення психіки людини.

Соціальний розвиток вирізняється процесом оволодіння людиною соціальним досвідом (мовою, моральними якостями тощо).


3.2. Яке значення вкладається в поняття "формування людини"?3.3. Що треба розуміти під рушійною силою розвитку?3.4. У чому подібність і відмінність між поняттями "людина", "особистість", "індивідуальність"?3.5. Які чинники впливають на розвиток людини?3.6. Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність?


Ні здібності, ні талант, ні геніальність за спадковістю не передаються. В генно-хромосомній системі дитина отримує від батьків лише імовірнісні можливості для прояву здібностей, таланту, геніальності. Ці прояви — результат соціального успадкування та впливу соціального середовища, зокрема виховання. Російський психолог A.B. Петровський писав: "Талант — це не більше як можливість прояву творчих успіхів... Талант не звільняє людину від праці, а передбачає велику, творчу, наполегливу працю. Люди, чия талановитість в очах всього людства була незаперечною, це завжди — без винятку — титани праці".

Японський дослідник Ібука Массару, роздумуючи над особливостями розвитку дітей, зазначав: "З давніх часів вважалося, що визначний талант — це передусім спадковість, примха природи. Коли нам говорять, що Моцарт дав свій перший концерт у віці трьох років або що Джон Стюарт Мі л л читав класичну літературу латинською мовою у такому самому віці, більшість реагує просто: "Певне, вони ж генії". Проте докладний аналіз ранніх років життя і Моцарта, і Мілла свідчить, що їх суворо виховували батьки, які хотіли зробити своїх дітей видатними. Я передбачаю, що ні Моцарт, ні Мілл не були народжені геніями, їхній талант розвивався завдяки тому, що їм з раннього дитинства створили сприятливі умови, що й дало прекрасні результати"2.

Отже, здібності, талант, геніальність — не стільки дар природи, скільки продукт людської діяльності. Талант і його найвищу форму — геніальність — слід розглядати в трьох іпостасях: як властивості індивіда, які залежать від спадкової програми, вимагають для свого розвитку й становлення сприятливих біосоціальних умов та повністю реалізуються лише в певному оптимальному мікросоціумі.


3.7. Що являє собою явище акселерації?В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Педагогіка у запитаннях і відповідях» автора Кузьмінський Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

 • Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
 • Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

 • Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Розділ 8. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • Розділ 9. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Розділ 11. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • Розділ 12. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 • Розділ 13. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

 • Розділ 14. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 15. КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ

 • Розділ 16. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 17. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 18. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 19. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 20. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 21. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • Розділ 22. РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Розділ 23. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ

 • Розділ 24. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 25. КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 • Розділ 26. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ

 • СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи