Розділ «СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ»

Педагогіка у запитаннях і відповідях

А

Авторитет батьківський (від лат. auctoritas — влада, сила) — відмітні особливості окремої людини чи групи, завдяки яким вони заслуговують на довіру і можуть мати позитивний вплив на погляди й поведінку інших людей; визнаний вплив батьків на переконання та поведінку дітей, що ґрунтується на глибокій повазі й любові до батьків, довірі до високої значущості їхніх особистих якостей і життєвого досвіду, слів та вчинків.

Адаптація (від лат. adaptatio (adapto) — пристосовую) — здатність організму пристосовуватись до різних умов зовнішнього середовища.

Акредитація (від фр. accreditation (accredo) — довіряю) — у сфері освіти — процедура визначення статусу вищого навчального закладу, підтвердження його спроможності здійснювать підготовку спеціалістів на рівні державних вимог з певного напряму (спеціальності).

Акселерація (від лат. acceleratio — прискорення) — прискорення фізичного розвитку дітей, зокрема зросту, ваги, більш раннє статеве дозрівання.

Актив (від лат. activus — діяльний, дійовий) — група вихованців, членів конкретного колективу, які усвідомлюють вимоги керівника колективу, допомагають йому в організації життєдіяльності вихованців, виявляють певну ініціативу.

Активність (у навчанні) — характеристика особливостей пізнавальної діяльності особистості, що полягає в усвідомленому використанні нею інтенсивних методів, засобів, форм оволодіння знаннями, вироблення вмінь і навичок.

Андрагогіка (від гр. androa — доросла людина і agogge — управління) — галузь педагогіки, що займається проблемами освіти, навчання та виховання дорослих.

Аномальні діти (від гр. anomalia(anomalos)— неправильний) — вихованці, які мають значні відхилення від норм фізичного або психологічного розвитку й потребують виховання та навчання у спеціальних навчально-виховних закладах.

Аскетизм (від гр. asketes — подвижник) — крайній рівень помірності, стриманості, відмова від життєвих матеріальних і духовних благ, добровільне перенесення фізичних мук, труднощів.

Аспірантура (від лат. aspirans — той, хто прагне до чогось) — форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Аудіовізуальні засоби навчання (від лат. audire — слухати і visualis — зоровий) — один із засобів освітніх технологій навчання з використанням розроблених аудіовізуальних навчальних матеріалів.

Б

Бал (від фр. balle — м'яч, куля) — результат оцінювання навчальної діяльності учнів в умовно-формальному відображенні та числовому вимірі.

Бесіда дидактична — метод навчання, який передбачає використання попереднього досвіду учнів з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже набутих.

B

Види освіти — загальна, політехнічна, професійна. Види розвитку людини — біологічний (фізичний), психічний, соціальний.

Види спілкування — вербальне, мануальне (від лат. manualis— ручний), технічне, матеріальне, біоенергетичне.

Виклад проблемний—створення вчителем проблемної ситуації, допомога учням у виділенні та "прийнятті" проблемного завдання, використання словесних методів для активізації розумової діяльності учнів, спрямованої на задоволення пізнавальних інтересів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Педагогіка у запитаннях і відповідях» автора Кузьмінський Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

 • Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

 • Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Розділ 8. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • Розділ 9. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Розділ 11. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • Розділ 12. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 • Розділ 13. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

 • Розділ 14. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 15. КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ

 • Розділ 16. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 17. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 18. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 19. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 20. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 21. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • Розділ 22. РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Розділ 23. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ

 • Розділ 24. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 25. КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 • Розділ 26. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ

 • СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи