Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Педагогіка у запитаннях і відповідях


10.1. Що треба розуміти під методами навчання?


Методи навчання (від гр. methodos — спосіб пізнання, шлях дослідження) — це упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне вирішення навчально-виховних завдань. Серед методів навчання виокремлюють два види: метод навчання як інструмент діяльності вчителя для виконання керівної функції — научіння, а також метод навчання як спосіб пізнавальної діяльності учнів з оволодіння знаннями, уміннями і навичками — учіння. Загальні методи навчання є багатовимірним педагогічним явищем, що містить у собі низку аспектів:

гносеологічний (відповідність закономірностям пізнання);

логіко-змістовий (використання методів навчання відповідно до законів мислення і змісту навчального матеріалу);

психологічний (врахування психологічних механізмів пізнання);

педагогічний (досягнення навчальної мети).


10.2. Що являють собою прийоми навчання і яке їх співвідношення з методами навчання?10.3. Який зміст вкладають у поняття "засоби навчання"?10.4. Які є підходи до класифікації методів навчання?10.5. Які групи методів навчання виділяють виходячи із джерел оволодіння знаннями, уміннями та навичками?10.6. Які методи навчання відносять до групи словесних?10.7. Що треба розуміти під методом розповіді?10.8. У чому сутність пояснення як методу навчання?


Пояснення — вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду учнів (пояснення сутності граматичних категорій іменника, спадковості, харизми тощо).


10.9. У чому сутність бесіди як методу навчання і які є види бесід?10.10. Що являє собою лекція як метод навчання?10.11. До якої групи з погляду методів навчання варто відносити роботу з книгою?10.12. Які методи відносять до групи наочних?10.13. Які методи навчання належать до групи практичних?


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Педагогіка у запитаннях і відповідях» автора Кузьмінський Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

 • Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

 • Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Розділ 8. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • Розділ 9. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
 • Розділ 11. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • Розділ 12. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 • Розділ 13. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

 • Розділ 14. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 15. КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ

 • Розділ 16. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 17. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 18. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 19. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 20. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 21. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • Розділ 22. РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Розділ 23. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ

 • Розділ 24. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

 • Розділ 25. КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 • Розділ 26. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ

 • СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи