Розділ «Тема 8. ЕСТЕТИКА ХІХ-ХХІ CT.: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ»

Естетика

29. Самосознание европейской культуры XX века. — М.: Политиздат, 1991.

30. Соловьев В. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2.

31. Столович Л. Эстетическое в действительности и в искусстве. — М.: Госполитиздат, 1959.

32. Фортова А. О диалектическом единстве нравственного и эстетического. — К.: Вища шк., 1985.

33. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К.: Наук, думка, 1981. — Т. 31.

34. Чернышевский Н. Избранные эстетические произведения. — М.: Искусство, 1973.

35. Шевченко Т. Журнал // Т. Шевченко. Повне зібрання творів: У 3 т. — К.: Худ. літ., 1949. — Т. 3.

36. Шестаков В. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. — М.: Искусство, 1983.


Запитання для самоперевірки


Наступний розділ:

Розділ II. ТЕОРІЯ ЕСТЕТИКИ

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Естетика» автора Мовчан В.С. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 8. ЕСТЕТИКА ХІХ-ХХІ CT.: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ“ на сторінці 10. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи