Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

Ви є тут

Екологія

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

o Поняття екологічного моніторингу;

o Ціль та задачі екологічного моніторингу;

o Види екологічного моніторингу;

o Рівні екологічного моніторингу;

o Локальний (імпактний) екологічний моніторинг;

o Регіональний екологічний моніторинг;

o Глобальний екологічний моніторинг

o Державна система моніторингу навколишнього середовища;

o Удосконалення системи державного моніторингу;

o Екологічний моніторинг України.


3.1. Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання3.2. Види та рівні екологічного моніторингу


В залежності від критеріїв оцінки стану навколишнього середовища існують різні види моніторингу:

o біоекологічний (санітарно-гігієнічний);

o геоекологічний (природно - господарський);

o біосферний (глобальний);

o супутниковий;

o геофізичний;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологія» автора Л.І.Юрченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

 • 2.2. Екологічні проблеми України

 • 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації
 • 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Розділ 4. Екологізація економіки

 • 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

 • Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

 • Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

 • Види екологічної експертизи

 • Строки проведення екологічної експертизи

 • Законодавство України в області екологічної експертизи

 • 6.2. Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи

 • Інформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизі

 • Показники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизі

 • Складові ризику

 • Висновки екологічної експертизи

 • 6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи

 • 6.4. Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Розділ 7. Екологічний аудит

 • 7.3. Процедура проведення екологічного аудиту

 • 7.4. Правові основи екологічного аудиту

 • 7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • 9.3. Міжнародне екологічне законодавство

 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

 • Транскордонне перенесення забруднюючих речовин

 • Базельська конвенція

 • Обмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів

 • 9.4. Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

 • 9.5. Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

 • Література