Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

Ви є тут

Екологія

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

o пріоритети міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;

o міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;

o міжнародне екологічне законодавство;

o екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку;

o нові форми міжнародного екологічного співробітництва


9.1. Визначення пріоритетів в галузі міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування9.2. Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористуванняІнтеграція екологічної політики та роль судів в цьому процесі


Екологічна політика в ЄС почала формуватись з 1973 р. Важливі стадії її розвитку пов'язані з прийняттям Єдиного європейського акта (1986 р.) та Акта про політичний союз (Маастріхтська угода, 1992 р.).

До другої половини XX ст. екологічна політика в країнах світу формулювалась у значній мірі з розрізнених елементів і не являла собою єдиного цілого, кожний компонент довкілля розглядався ізольовано, впливи на довкілля різних галузей промисловості та сільського господарства не враховувалися в їх сукупності. Покращання стану одного з компонентів довкілля могло обернутися втратами для будь-якого іншого. Першими країнами, які стали на шлях розробки інтегрованої екологічної політики та управління, були Нідерланди (Національний план екологічної політики, 1989р., щорічні екологічні програми), та Великобританія (Інтегроване регулювання забруднення, яке передбачено в Законі про охорону довкілля, 1990р.).

В структурах управління ЄС ведеться клопітка та довготривала робота щодо підготовки, обговорення, узгодження та прийняття документів, що визначають його екологічну політику (директив, регулятивних актів і рекомендацій). Це дуже складний процес пошуку компромісів і досягнення консенсусу, в якому бере участь велика кількість політиків, державних діячів, науковців і фахівців.

Проте ще більші утруднення виникають при впровадженні екологічної політики ЄС в окремих країнах. Наприклад, лише декілька країн-членів

ЄС запровадили в своє національне законодавство вимоги директиви ЄС щодо вільного доступу до екологічної інформації.

Кожний крок законодавця, розробника політики, представника органів регулювання або зацікавлених приватних груп має робитися з огляду на те, які рішення з цього приводу може прийняти суд. Результатом цього є система, в якій прийняття нормативного документа є лише проміжним кроком у довготривалій боротьбі, яка визначає практичну дію запропонованої політики або нормативного акта.

В країнах, де існує конституція, суди звичайно мають право розгляду справ щодо порушення законодавчих та адміністративних рішень, чого нема в країнах, де конституції не існує. Взагалі роль судів в екологічному управлінні в країнах Європи, Америки та Японії істотно розрізняється. В Європі та Японії суди не відіграють значної ролі у примусовому впровадженні екологічного законодавства. У більшості країн суди також не мають повноважень розглядати справи про правомірність чи конституційність законодавчих актів. А якщо вони їх і мають, то дуже рідко використовують.

У Нідерландах та Великобританії роль судів полягає головним чином у вживанні примусових заходів проти злісних порушників екологічного закону, хоча у Великобританії судовий розгляд недоцільних рішень стає все частішим. У Франції та Німеччині громадяни можуть через суд добиватися зменшення забруднення від певних джерел. В Німеччині громадяни можуть також через суд заборонити здійснення запропонованого проекту, якщо він на них безпосередньо впливає.

У Японії у 70 роках минулого сторіччя суди прийняли широко відомі рішення щодо виплати значних компенсацій (від 88 мільйонів до 2.3 мільRpдів ієн) жертвам чотирьох значних випадків забруднення повітря і води ртуттю, метил-ртуттю та кадмієм, які викликали масові захворювання хворобами мінамата та ітаі-ітаі.

В США суди широко залучаються до розгляду справ стосовно екологічного регулювання, розглядають справи конституційності законів, тлумачать неясності, перевіряють зрозумілість і доречність делегування адміністративних повноважень; також розглядають процедури та їх обґрунтування, які використовують органи влади при розробці екологічних керівних документів, разом з зацікавленими державними органами беруть активну участь у примусовому впровадженні законів, розгляді справ про екологічні правопорушення та покаранні винних. Однією з привабливих рис американської системи є її відкритість до втручання громадян. Завдяки цьому суди істотно впливають на систему екологічного менеджменту, зокрема на політикотворення та примусове впровадження законів. Така система надає велике значення суворому додержанню прийнятого адміністративного процесу, точно окресленим критеріям і досконалим методам аналізу для гарантування того, що політика та адміністративні рішення витримають судовий розгляд, який можливо буде мати місце.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологія» автора Л.І.Юрченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

 • 2.2. Екологічні проблеми України

 • 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

 • 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Розділ 4. Екологізація економіки

 • 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

 • Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

 • Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

 • Види екологічної експертизи

 • Строки проведення екологічної експертизи

 • Законодавство України в області екологічної експертизи

 • 6.2. Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи

 • Інформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизі

 • Показники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизі

 • Складові ризику

 • Висновки екологічної експертизи

 • 6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи

 • 6.4. Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Розділ 7. Екологічний аудит

 • 7.3. Процедура проведення екологічного аудиту

 • 7.4. Правові основи екологічного аудиту

 • 7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування
 • 9.3. Міжнародне екологічне законодавство

 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

 • Транскордонне перенесення забруднюючих речовин

 • Базельська конвенція

 • Обмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів

 • 9.4. Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

 • 9.5. Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи