Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

Ви є тут

Екологія

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

o Вплив промисловості на стан навколишнього середовища;

o Вплив сільського господарства;

o Транспорт та погіршення навколишнього середовища;

o Екологічні проблеми України, спричинені функціонуванням паливно-енергетичного комплексу;

o Проблеми радіоактивного забруднення територій;

o Зони екологічної кризи Придніпров'я і Донбасу та причини їхнього виникнення;

o Екологічні наслідки осушувальних меліорацій на Поліссі;

o Екологічні наслідки зрошувальних меліорацій;

o Екологічні проблеми рекреаційних регіонів Криму та Карпат;

o Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів;

o Стан навколишнього середовища та здоров'я людини


2.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовищеВплив промисловостіВплив енергетики


Основою розвитку людської цивілізації є енергетика. Від її стану залежать темпи науково-технічного прогресу та виробництва і життєвий рівень населення. Але, як свідчать статистичні дані, приблизно 80 % всіх видів забруднення повітря - наслідок енергетичних процесів (добування, переробка й використання енергоресурсів). У всьому світі щорічно спалюється приблизно 2 млрд. т вугілля, добувається і перероблюється близько 2,2 млрд. т нафти, 2 млрд. т рудних і нерудних матеріалів, що приводить до викиду в атмосферу 220 млн. т диоксиду сірки, 450 млн. т оксиду вуглецю, 75 млн. т оксиду азоту, 150 млн. т різних аерозолів.

Xарактер забруднення повітря продуктами мінерального палива визначається такими факторами: видом палива, умовами спалювання, умовами викиду, рельєфом, віддаленістю від населених пунктів і ін.

Рівень забруднення повітря в значній мірі залежить від теплотворної можливості палива, його хімічного складу. Сполучаючись з парами води в атмосфері, триоксид сірки утворює сірчану кислоту, суспензії якої дуже небезпечні. На окислення діоксида сірки, перетворення його в триоксид, каталітично діють суспензії металів в повітрі: заліза, цинку, марганцю. Тому особливо небезпечні викиди сполук сірки в районах металургійних заводів. Забруднення атмосфери сполуками сірки - причина кислотних дощів.

У викидах ТЕЦ небезпечні також оксиди важких металів, фтористі сполуки, бензоперен, що відносяться до канцерогенних речовин.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологія» автора Л.І.Юрченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України
 • 2.2. Екологічні проблеми України

 • 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

 • 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Розділ 4. Екологізація економіки

 • 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

 • Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

 • Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

 • Види екологічної експертизи

 • Строки проведення екологічної експертизи

 • Законодавство України в області екологічної експертизи

 • 6.2. Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи

 • Інформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизі

 • Показники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизі

 • Складові ризику

 • Висновки екологічної експертизи

 • 6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи

 • 6.4. Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Розділ 7. Екологічний аудит

 • 7.3. Процедура проведення екологічного аудиту

 • 7.4. Правові основи екологічного аудиту

 • 7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • 9.3. Міжнародне екологічне законодавство

 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

 • Транскордонне перенесення забруднюючих речовин

 • Базельська конвенція

 • Обмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів

 • 9.4. Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

 • 9.5. Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

 • Література