Розділ «3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика»

Адміністративне право України

Останнім часом у науковій, навчальній літературі все частіше приділяється увага європейському адміністративному праву (див., наприклад, роботи В.Б. Авер'янова, В.П. Тимощука, A.A. Пухтецької, Г.И. Ткач, I.A. Грицяка тощо). Європейське адміністративне право почали виділяти наприкінці 80-х рр. XX ст. як результат європейських адміністративних конвергенційних процесів задля зменшення розбіжностей у засадах діяльності публічної адміністрації, її структури. Прийнято виділяти європейське адміністративне право у широкому розумінні- право, що регулює діяльність європейської адміністрації, органів, установ та агенцій європейських регіональних організацій, та у вузькому розумінні - право, що регулює лише діяльність європейської адміністрації.

Відмінності між національним та європейським адміністративним правом (див. роботи С. Касіса, A.A. Пухтецької):

1) національне адміністративне право будується на єдиному органі влади, а європейська адміністрація передбачає 2 головні органи - Європейську Раду та Європейську Комісію та має змішану структуру, що складається з європейської адміністрації та національних адміністрацій;

2) національне адміністративне право характеризується двосторонніми відносинами між особою і адміністрацією, європейське адміністративне право - тристоронніми відносинами між особою, Європейською Комісією та національними суб'єктами публічної адміністрації;

3) національне адміністративне право - окрема галузь права, національна адміністрація може прямо забезпечувати виконання своїх рішень, європейське адміністративне право зобов'язує Європейську Комісію звертатися до Європейського суду з прав людини з метою забезпечення виконання відповідних рішень.

Принципами європейського адміністративного права є:

а) загальні принципи:

- принцип законності;

- принцип недискримінації;

- принцип визначеності (юридичної визначеності);

- принцип можливості відкликання або скасування незаконного адміністративного акту;

- принцип пропорційності;

- принцип поваги до фундаментальних (основоположних) прав людини і громадянина;

- принцип субсидіарності;

- принцип незалежної адміністрації;

- принцип прозорості;

- право на захист;

б) принципи права Європейського Союзу:

- принцип застосування;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

 • 2. Історія розвитку адміністративного права

 • 3. Система адміністративного права

 • 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства

 • 5. Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна

 • 6. Механізм адміністративно-правового регулювання

 • 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

 • Розділ 2. Суб'єкти адміністративного права

 • 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України

 • 4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації

 • Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні

 • Розділ 4. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

 • 2. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режими

 • 3. Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 5. Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)

 • Розділ 5. Адміністративно-деліктне право

 • Тема 2. Адміністративна відповідальність

 • Тема 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження)

 • Розділ 6. Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 • 3. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)

 • МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Розділ 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

 • 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

 • 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості

 • 6. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

 • 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури

 • Розділ 8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

 • Розділ 9. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 • Розділ 10. Адміністративне право зарубіжних країн

 • 3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи