Розділ «4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації»

Адміністративне право України

Термін "метод" у загальноприйнятому розумінні означає спосіб чи прийом здійснення чого-небудь, засіб досягнення поставленої мети. Відповідно, методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації - це сукупність засобів, способів здійснення функцій суб'єкта публічної адміністрації, впливу суб'єктів публічної адміністрації на об'єкти публічної діяльності.

Особливості методів діяльності суб'єктів публічної адміністрації:

- реалізуються в процесі публічного адміністрування;

- здійснюють упорядковуючий вплив суб'єктів адміністрування на об'єкти адміністрування, є змістом цього впливу і завжди мають своїм адресатом конкретний об'єкт (індивідуальний чи колективний);

- в методах публічного адміністрування завжди міститься публічна воля, виражаються повноваження владного характеру;

- використовуються суб'єктами адміністрування як засіб реалізації їх компетенції;

- мають свою форму і зовнішнє вираження.

У зв'язку із переходом до ринкових відносин і корінними змінами в механізмі публічного адміністрування та організаційно-правовому статусі суб'єктів адміністрування, різноманітність конкретно використовуваних у публічному адмініструванні методів реалізації завдань і функцій державних органів та органів місцевого самоврядування роблять актуальною проблему їх класифікації.

Традиційно такі методи поділяються на:

- наукові та ненаукові методи;

- демократичні й диктаторські;

- державні й суспільні (громадські);

- творчі й шаблонні;

- адміністративні й економічні;

- прямого й непрямого впливу;

- загальні й спеціальні.

Хоча найбільшої популярності останнім часом набувають диспозитивні методи правового регулювання, економічні, договірні методи адміністрування.

Найпоширенішою є класифікація методів діяльності суб'єктів публічної адміністрації на загальні й спеціальні. Загальні - методи адміністрування, які застосовуються на найважливіших стадіях процесу адміністрування; спеціальні - методи адміністрування, які застосовуються при виконанні окремих функцій або на окремих стадіях процесу адміністрування.

Варто проаналізувати загальні методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

 • 2. Історія розвитку адміністративного права

 • 3. Система адміністративного права

 • 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства

 • 5. Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна

 • 6. Механізм адміністративно-правового регулювання

 • 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

 • Розділ 2. Суб'єкти адміністративного права

 • 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України

 • 4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації

 • Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні

 • Розділ 4. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

 • 2. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режими

 • 3. Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації
 • 5. Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)

 • Розділ 5. Адміністративно-деліктне право

 • Тема 2. Адміністративна відповідальність

 • Тема 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження)

 • Розділ 6. Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 • 3. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)

 • МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Розділ 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

 • 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

 • 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості

 • 6. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

 • 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури

 • Розділ 8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

 • Розділ 9. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 • Розділ 10. Адміністративне право зарубіжних країн

 • 3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи