Розділ «ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ»

Ви є тут

Логістика
№ з/пКласифікаційна ознакаРізновид фінансового потокуХарактеристика фінансового потоку
1234
1Належність до логістичної системиВнутрішні-
Зовнішні-
2Напрям щодо логістичної системиВхідні-
Вихідні-
3Вид господарських зв'язківВертикальніРух фінансових ресурсів між дочірніми і материнськими комерційними структурами
ГоризонтальніРух фінансових ресурсів між рівноправними самостійними суб'єктами господарювання
4ПризначенняІнвестиційніОбумовлені вкладенням капіталу в певну логістичну систему
ЗакупівельніОбумовлюються процесами закупівлі сировини, напівфабрикатів, комплектуючих і готової продукції
З відтворення робочої сили-
ВиробничіОбумовлюються формуванням матеріальних витрат в процесі виробничої діяльності
ЗбутовіВиникають у процесі продажу і післяпродажного обслуговування товарів
5Джерело фінансуванняВласніФінансові ресурси перебувають у розпорядженні суб'єкта, що ухвалює рішення у формі вільних (у т. ч. готівкових) засобів, прибутку від господарської діяльності, амортизаційної діяльності тощо
ЗалученіРізноманітні кредити, отримані під вексель та інші форми зобов'язань
6Форма розрахунківГрошовіРух готівкових (гривневих і валютних) фінансових ресурсів
Інформаційно-фінансовіРух безготівкових фінансових ресурсів (платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасові доручення, акредитиви, розрахункові чеки тощо)
Обліково-фінансовіВиникають під час виробництва товарів або надання послуг на стадії збільшення авансованої вартості (у процесі формування матеріальних витрат виробничої діяльності суб'єкта господарювання)
7(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Спосіб перенесення авансованої вартостіПов'язані з рухом основних фондів підприємстваІнвестиційні фінансові потоки та частково фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних витрат
Обумовлені рухом обігових коштів підприємстваФінансові потоки, що виникають у процесі закупівель, дистрибуції і продажу товарів, а також при відтворенні робочої сили

Параметри фінансових потоків визначають на основі інформації про їх умови, терміни і характер взаємовідносин учасників логістичного процесу, даних про параметри ресурсів і рух матеріальних потоків. До них належать:

– обсяг потоку (в грошових одиницях);

– вартість потоку (витрати на його організацію);

– час проходження потоку;

– спрямованість.

Фінансові потоки значною мірою визначають економічну ефективність підприємств, їх стійкість на ринку, міцність зв'язків із постачальниками та споживачами, тому до них висувається низка вимог (рис. 2.3):

Вимоги до фінансових потоків

Рис. 2.3. Вимоги до фінансових потоків

Під управлінням фінансовими потоками в логістиці розуміють оптимізацію фінансового механізму логістичної системи, координування фінансових операцій, забезпечення їх впорядкованості та збалансованості. Основний ефект при цьому досягається завдяки оптимізації вільних залишків фінансових коштів, мінімізації ризиків, врахуванню довготермінових чинників розвитку системи.


5. Потоки послуг та їх специфіка


Конкурентоспроможність сучасних господарюючих суб'єктів на сьогодні значною мірою визначається якістю і кількістю послуг, які надаються ними споживачам, оскільки переважна більшість компаній виготовляє не лише готову продукцію, але й пропонує супутні послуги. При цьому вартість послуг може значно перевищувати прямі витрати на виробництво продукції.

Потоки послуг (сервісні потоки) – сукупність послуг, які генеруються логістичною системою загалом або її підсистемою з метою задоволення зовнішніх або внутрішніх споживачів організації бізнесу.

Фактично, споживач, оплачуючи поставлений йому товар, має право розраховувати на широкий спектр необхідних додаткових послуг, які надаються йому в процесі поставки і внаслідок факту поставки, що об'єднується таким загальним поняттям як сервіс.

Варто зазначити, що міжнародний стандарт ISO 8402:1994 визначає термін “послуга” як результат безпосередньої взаємодії постачальника і споживача та внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.

Логістичні послуги, крім загальних властивостей послуг (невідчутність, невіддільність виробництва і споживання послуг, неоднорідність, непридатність до зберігання) вирізняються такими характерними рисами:

– складність специфікації послуг сервісною фірмою та їх оцінки з боку споживача;

– споживач може бути прямим учасником процесу надання послуг;

– послуги споживаються у той же момент, коли вони надаються;

– споживач, купуючи послуги, ніколи не стає їх власником;

– якість послуги не може бути протестована до моменту оплати її споживачем;

– надання послуг часто складається з системи дрібних (субсервісних) дій, причому споживач оцінює всі ці дії.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 4. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи