Розділ «ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ»

Ви є тут

Логістика

– випереджаючий інформаційний потік в прямому напрямку – попереднє повідомлення про очікуване прибуття вантажу;

– одночасно з інформаційним потоком рухається інформація про якісні та кількісні параметри матеріального потоку (супровідні документи);

– за матеріальним потоком у зустрічному напрямку може рухатися інформація про результати приймання вантажу, а також різноманітні претензії та гарантії.

Інформаційний потік вимірюється кількістю інформації, яка приймається і/або опрацьовується за визначений період часу.

Інформаційний потік визначається такими параметрами:

– джерелом виникнення;

– напрямом руху або адресатом;

– швидкістю передачі інформації;

– обсягом (загальною кількістю) переданої інформації.

Для обробки інформаційних потоків сучасним логістичним системам потрібні інформаційні логістичні центри, основним завданням яких є накопичення отримуваних даних і їх прагматичне фільтрування, тобто перетворення в інформацію, що потрібна для вирішення логістичних завдань. Тому зв'язок центру з джерелами інформації може бути односторонньою, двосторонньою і багатосторонньою. Сучасні логістичні системи найчастіше використовують останній варіант зв'язку.

Для успішної та ефективної реалізації логістичного управління на основі аналізу інформаційних потоків необхідною є наявність визначених факторів (рис. 2.2).

Вимоги до інформаційних потоків

Рис. 2.2. Вимоги до інформаційних потоків


4. Фінансові потоки, їх класифікація та розмірність


Інформаційні потоки, які циркулюють в логістичних системах, мають певну відмінність від усіх інших видів потоків. Ця відмінність полягає у самому об'єкті просування – обміні інформацією між різними ланками логістичної системи.

В умовах ринкової економіки підвищення ефективності просування матеріальних потоків досягається, головним чином, шляхом покращення їх фінансового обслуговування. Це, відповідно, обумовлює необхідність виділення і вивчення логістичних фінансових потоків, які відповідають переміщенню товарно-матеріальних цінностей.

Фінансовий потік – це спрямований рух фінансових ресурсів, які циркулюють в логістичній системі, а також між логістичною системою і навколишнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного просування визначеного матеріального і/та інформаційного потоку.

Специфіка фінансових потоків полягає, передусім, саме в необхідності обслуговування процесу переміщення в просторі й часі відповідного матеріального потоку.

Потреба у визначенні найбільш ефективних способів управління фінансовими потоками в логістичній системі зумовлює необхідність їх класифікації, яка подана в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Класифікація фінансових потоків

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи