Розділ «ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА»

Ви є тут

Логістика

1. Суть і завдання виробничої логістики. Традиційна і логістична концепції організації виробництва.

2. Методологічні основи оптимізації матеріальних потоків у виробництві.

3. Варіанти управління матеріальними потоками в межах внутрішньовиробничих логістичних систем. Особливості організації виробництва у "штовхаючих" і "витягуючих" системах.

4. Характеристика й особливості застосування систем MRP-I, MRP-Π, KANBAN, ОРТ.


1. Суть і завдання виробничої логістики. Традиційна і логістична концепції організації виробництва2. Методологічні основи оптимізації матеріальних потоків у виробництві


Загальним завданням логістики є підвищення організованості й ефективності виробничих систем, тому вона тісно взаємодіє з організацією виробництва – наукою про планування, створення та розвиток виробничих систем. При цьому принципи та закономірності організації виробництва є базою для вирішення проблем логістики.

Основою теорії організації виробництва є визначення закономірностей організації виробничих процесів (законів операційного менеджменту), які будуть розглянуті нами детальніше.

1. Закон упорядкованого руху предметів праці у виробництві, у відповідності з яким планування процесу виробництва є неможливим без попередньої організації предметів праці за типовими міжцеховими та внутрішньоцеховими технологічними маршрутами.

При цьому упорядкування руху потрібних матеріальних ресурсів у виробництві може досягатися такими способами:

– стандартизацією і типізацією міжцехових і внутрішньоцехових технологічних маршрутів;

– проектуванням типової схеми руху предметів праці на виробництві;

– раціональною впорядкованістю запуску деталей на виробництві.

2. Закон неперервності протікання виробничого процесу. Виробничий процес протікає в просторі та в часі. Час проходження виробничого процесу характеризується тривалістю виробничого циклу, часом простою робочих місць і часом пролежування предметів праці у виробництві.

Просторове проходження виробничого процесу характеризується виробничою структурою, структурою наявних ресурсів, послідовністю і структурою трудових витрат, необхідних для виготовлення продукції при виконанні виробничої програми підприємства.

При цьому мінімізація витрат виробництва від сумарного часу простоїв робочих місць і від сумарного часу міжопераційного пролежування предметів праці характеризує рівень організованості й ефективності проходження виробництва.

3. Закон ритму виробничого циклу виготовлення виробу. Між параметрами виробничої програми підприємства (змістом, строками, пріоритетами, пропорціями об'єктів виробництва та їх структурною трудомісткістю) з одного боку, та між структурою елементів виробництва – з іншого, об'єктивно існує сукупність суттєвих причинно-наслідкових зв'язків.

Ритм виробничого циклу виготовлення виробу за стадіями та дільницями виробництва є закономірним поєднанням процесів розгортання і згортання виготовлення комплектів заготовок, комплектуючих одиниць виробу. У кожному виробничому підрозділі ритм виробничого циклу є закономірною зміною обсягу та складу виконуваних робіт над кожним комплектом деталей певного виробу в цьому підрозділі. При цьому зміна тривалості циклу виконання робіт не змінює внутрішніх пропорцій розподілу обсягу та складу цих робіт.

4. Закон календарної синхронізації циклів процесу виготовлення виробів і їх частин. За будь-якої форми організації виробництва нерівні тривалості технологічних операцій вирівнюються до певної календарної межі або за рахунок пролежування деталей, або за рахунок простою робочих місць, або за рахунок першого та другого одночасно.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи