Розділ 1. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА НАПРЯМ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Логістика


1.1. Загальний огляд питання


Сучасний стан логістики. Термін “логістика” широко вживаний як у бізнесовій мові, так і в науковій школі. Проте до сьогодні і в закордонній, і у вітчизняній літературі немає єдиного його визначення.

В діловому, бізнесовому осередку під терміном “логістика” частіше за все розуміють планування, управління і контроль руху товару від моменту замовлення до продажу, включно з його транспортуванням, складуванням і переміщенням у межах підприємства [1].

Формування цього поняття, як і певна термінологічна плутанина, що його супроводжує, зумовлюється низкою причин. Становлення логістики, яку пов'язують перш за все із задоволенням та організацією процесу виробництва та/або продажу, відбувалося завдяки стрімкому темпу розвитку світових економік укупі й на фоні розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, а також процесів глобалізації. Відповідно, це позначилось на кількісному і якісному аспектах самої концепції управління та розподілу продукції (товарів або послуг) — товарів стало більше, розширились економічні зв'язки і географія продажу. Таким чином, сам термін, об'єкти дослідження логістики змінювалися й уточнювалися паралельно з розвитком ринкових відносин, їх якісної й кількісної складових, а також з інтеграцією бізнес-процесів.

На сьогоднішній день компанії переживають значне посилення конкуренції і, відповідно, ускладнення процесів постачання та збуту, тому рівень знань з оптимізації операцій вздовж усього ланцюга постачань поступово перетворився на ключовий фактор успіху.

Деякі вантажовласники вважають за краще “купувати” на стороні послуги з доставки свого товару споживачеві, проведення тарних, маркувальних операцій, а також з управління ланцюгами поставок — вибудовування логістики таким чином, щоб вантаж у максимально короткі терміни при мінімальних витратах був доставлений у потрібне місце і в потрібній кількості. Виробники товарів і послуг все більше концентруються на своїх ключових компетенціях, намагаючись непрофільну діяльність (транспортування або складування готової продукції) передати іншим підприємствам (дочірнім структурам або ж третій, сторонній компанії), тобто передати на аутсорсинг (від англ. outsourcing: out — зовнішній, source — джерело) (рис. 1.1).

Під аутсорсингом розуміють передачу непрофільної функції підприємства іншому спеціалізованому підприємству, певною мірою це субпідряд. Під “логістичним аутсорсингом” мається на увазі делегування допоміжних процесів власника вантажу (вантажовласника) якійсь третій стороні. Проста ілюстрація: виробник соку “робить” гроші на виробництві соку. Він не хоче і не бачить потреби утримувати парк транспортних засобів задля транспортування продукції в точки збуту. На функції транспортування він не “робить” грошей. Це лише ряд допоміжних операцій. Тому подібного роду функції все частіше “виводять” з компанії і передають третій стороні — посереднику. Останній, у свою чергу, займається тільки цією діяльністю: перевезенням, зберіганням, передпродажною підготовкою тощо. Подібні підприємства-посередники іменують логістичними операторами (PL-провайдерами), а загальна взаємодія називається контрактною логістикою.

Контрактна логістика включає такі послуги: складування й обробку вантажів, організацію їх доставки транспортом, а також управління рухом товарів уздовж всього ланцюга постачань.

Логістичні послуги, які передають на аутсорсинг, %

Рис. 1.1. Логістичні послуги, які передають на аутсорсинг, %

Джерело: Capgemini [El. resource]. — URL: capgemini. com

Втім це зовсім не означає, що перераховані функції виконують усі логістичні оператори. “Класність” оператора похідна від якості й кількості функцій, які він може надавати. Використовується класифікація логістичних операторів, наведена на рис. 1.2.

Структура українського логістичного ринку — це своєрідна піраміда.

First Party Logistics (1PL) — найчисленніша група, де всі операції виконує сама фірма-вантажовласник; це внутрішня логістика, і всі послуги з транспортування, складського зберігання, митних операцій і супутніх сервісів зосереджені всередині компанії-замовника. Показовим прикладом цього свого часу були “Орлан-Транс” у вантажоперевезеннях, “Укрвино” і “ROSHEN” в області складських сервісів, які створили власні підрозділи, не знайшовши відповідної до своїх запитів пропозиції на ринку. Зараз відомі вітчизняні 1PL — “Ятрань” із власним парком транспортних засобів, комерційний банк “Райффайзен Банк Аваль”, Київський ювелірний завод (КЮЗ). Такі компанії не лише утримують власний парк автомобілів і самостійно розробляють маршрути доставки виробів до власних точок збуту, але й іноді не віддають на аутсорсинг послуги охорони об'єктів (магазинів), тобто

Класифікація логістичних операторів

Рис. 1.2. Класифікація логістичних операторів

служба охорони — це не працівники охоронної агенції, а виключно працівники компанії. Це пов'язано зі значними ризиками вздовж ланцюга постачань. Втім таких компаній небагато, лише приблизно 8—9 % виробників віддають перевагу 1PL.

Second Party Logistics (2PL) — система, що дозволяє виконувати спектр традиційних послуг із транспортування і складування товару, це зовнішня логістика. У цьому випадку одна чи декілька компаній-провайдерів виконують для замовника базові логістичні послуги — транспортування і складське зберігання. В цьому секторі перебуває значна частина українського ринку логістичних послуг.

Third Party Logistics (3PL) — система додаткових послуг, що включає як традиційне складування, так і проміжне зберігання (так званий cross-docking) вантажу, а також проектування й розробку інформаційних систем, використання послуг субпідрядників. Логістичні послуги цього рівня зосереджені на комплексному управлінні процесами транспортування і зберігання вантажів. Це означає, що компанія-провайдер не тільки транспортує вантаж, але й виконує всі послуги експедиції (в тому числі митного оформлення). Вона не лише здійснює складське зберігання, але й, приміром, бере на себе зобов'язання маркування вантажів. Зазвичай ЗРL-провайдер також управляє субпідрядниками, наймаючи їх для виконання послуг другого рівня.

До 3PL можна зарахувати: УВК, “Raben”, “Schenker”, “Kuehne&Nagel”, “Fiege”, FM “Logistics”, “Lux Logistics”, “AsstrA”, “Комора-С”, “Fordon”, “Максан”, TNT, DHL, “Euroexpress”, “Автолюкс”, “Ночной экспресс”, “Мост-экспресс”.

Однак компанії, що надають подібні послуги, також перебувають не на всьому їх спектрі. Лише кілька компаній надають сервіс рівня 3PL у повному обсязі.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.В.Горбенко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА НАПРЯМ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи