Розділ «23. ПРАВОПИС НА ЕМІГРАЦІЇ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

За межами Батьківщини в роках 1919-1920 та 1941-1945 опинилися сотні тисяч українців, серед них чимало й видатних українських учених. Потворилося багато своїх наукових установ, різних типів шкіл, видавництв, розвинулася українська преса. І всі вони стали головно на академічному правописові 1928 року. Відстає ще Канада та Америка, але помалу й тут усі переходять на академічний правопис. До певної міри вже защепилося в нас гасло: "Для одного народу — один правопис!"

Розвиток українського правопису за XIX-XX віки, як я тут показав його, йшов поволі й не переживав якоїсь великої й ґрунтовної зміни. Кожен з учених працівників додавав до нього щось і своє, а тому про нього можна сказати сміло, що він — то збірний плід усього XIX-XX віків, і в жодному разі то не "кулішівка" чи "желехівка", бо якраз ці вчені ніякої особливої новини до нашого правопису й не запровадили: він розвивався поволі працею всіх!

Кожен правопис складається головним чином на основі двох засад: історично-етимологічної та фонетичної — цебто, з одного боку пишуть так, як писали в старовину, а з другого — пильнують цей правопис по можливості пристосувати й наблизити до живої вимови. Незабутня "руська трійця" в "Русалці Дністровій" 1837 року рішуче заявила: "Пиши, як чуєш, а читай, як видиш", і до осягнення цього гасла весь час прямує український правопис. Прямує, але ще не дійшов до нього. В більшій своїй частині український правопис дійсно фонетичний, але й елементів історично-етимологічних в нім немало. Так, зазначу хоча б напис -ться в дієсловах, хоча жива мова знає тільки -цця, -ця чи -ся; пишемо земля, хоч вимовляємо зимля; пишемо з жінкою, з школи, з собою, а вимовляємо: ж жінкою, ш школи, c собою й т. ін. Треба, правда, додати, що на світі немає правопису, який був би цілком фонетичний; не забудьмо й того, що кожний фонетичний правопис, коли його довго не міняти, стає поволі правописом історично-етимологічним, бо ніякий правопис не в силі догнати змін живої мови. Крім цього, при великому дробленні нашої мови на окремі говірки цілком фонетичний правопис і неможливий; фонетики можна вживати тільки такої, яка буде зрозумілою для більшості українських говорів.

Історія нашого правопису, як і історія розвою літературної мови, ясно показує нам, що вони для недержавного народу завжди були й є укладом двох сил у країні: наукових і політичних. Було так за давніших часів, ще виразніше стало за часів наших.

ЛІТЕРАТУРА

Хто хоче докладно довідатися про історію правопису, нехай читає: Проф. І. Огієнко. Історія українського правопису // див. "Нариси з історії української мови". 1927 р., с. 1-22; Проф. О. Синявський. Коротка історія українського правопису // "Культура укр. слова". 1931 р., с. 93-112; А. Є. Kpимcький. Про правописну конференцію // "Зап. ВУАН". 1927 р., т. XII, с. 357-364; Його ж. Нарис історії українського правопису // "Зап. ВУАН". 1929 р., т. ХXV, с. 175-186.

Див. також:

Український правопис. Київ, 2012.

Енциклопедія «Українська мова». Реформи алфавіту і графіки.

Енциклопедія «Українська мова». Правопис.

Тематична добірка «Мовознавство»

Наступний розділ:

XIX. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВНИЦТВО


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ» автора Огієнко І.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „23. ПРАВОПИС НА ЕМІГРАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • ЗМІСТ:

 • Микола Тимошик. Переднє слово

 • ВСТУП

 • Частина перша УКРАЇНСЬКА МОВА

 • I. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 1. ПРАІНДОЕВРОПЕЙСЬКА ДОБА

 • 2. ТЕОРІЇ ПОСТАННЯ МОВ

 • 3. ПОДІЛ МОВ НА ГРУПИ

 • 4. ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА

 • 5. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 6. УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ Й УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

 • 7. УКРАЇНСЬКІ ПЛЕМЕНА

 • 8. ТЕРИТОРІЯ РОЗСЕЛЕННЯ

 • 9. ПОСТАННЯ МОВ БІЛОРУСЬКОЇ Й РОСІЙСЬКОЇ

 • 10. СПІЛЬНОЇ "РУСЬКОЇ" МОВИ НІКОЛИ НЕ БУЛО

 • 11. ВІДМІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й РАСИ

 • 12. ПОЛІТИКА В ОБОРОНІ "ІСКОННОГО ЄДІНСТВА РУССКІХ НАРЄЧІЙ"

 • 13. НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ ТЕОРІЙ УЧЕНИХ РОСІЙСЬКОЇ ШКОЛИ

 • 14. УКРАЇНСЬКА МОВА, А НЕ НАРІЧЧЯ

 • II. НАШІ НАЗВИ: РУСЬ — УКРАЇНА — МАЛОРОСІЯ

 • III. МОВА НАРОДНА Й ЛІТЕРАТУРНА

 • 1. НАРОДНА МОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 2. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НЕ МОЖНА ҐРУНТУВАТИ ТІЛЬКИ НА МОВІ СЕЛЯНСЬКІЙ

 • 3. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ ОСНОВА МОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 4. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ НЕ СЕЛЯНСЬКИЙ ПРИМІТИВ

 • 5. ВПЛИВ ГОВІРОК НА МОВУ ЛІТЕРАТУРНУ

 • 6. ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА НАРОДНУ

 • Частина друга РОЗВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • IV. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. КНЯЖА ДОБА IX-XIV ВІКІВ

 • V. ЛИТОВСЬКА ДОБА XIV-XVI ВІКІВ

 • VI. ПОЛЬСЬКА ДОБА 1569-1654 РОКІВ

 • VII. МОСКОВСЬКА ДОБА 1654-1798 РОКІВ

 • VIII. ВИНАРОДОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В XVIII ВІЦІ

 • IX. ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

 • X. ШЕВЧЕНКО ЯК ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XI. КУЛІШ ЯК ІДЕОЛОГ І ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XII. СКОРПІОНИ НА УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

 • XIII. КАМЕНЯРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XIV. РОЗВІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ Й ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ

 • 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД ГАЛИЧИНИ

 • 2. ПОЛОНІЗАЦІЯ ГАЛИЧИНИ

 • 3. МУР МІЖ УКРАЇНОЮ Й ГАЛИЧИНОЮ

 • 4. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ

 • 5. ЦЕНЗУРНІ СКОРПІОНИ НА РІДНЕ СЛОВО

 • 6. МОСКВОФІЛЬСТВО В ГАЛИЧИНІ

 • 7. ВПЛИВ УКРАЇНИ НА ГАЛИЧИНУ

 • 8. РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА В РОЗВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 9. КАМЕНЯРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ, БУКОВИНІ Й ЗАКАРПАТТІ

 • XV. ЧУДО НАД ЧУДАМИ: УКРАЇНСЬКА МОВА СТАЛА МОВОЮ ДЕРЖАВНОЮ Й СОБОРНОЮ!

 • XVI. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ПІД СОВЄТАМИ

 • 1. ДОБА РУСИФІКАЦІЇ

 • 2. ДОБА УКРАЇНІЗАЦІЇ

 • 3. ДОБА КОМУНІЗАЦІЇ

 • XVII. ГОЛОВНІ ОЗНАКИ СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Частина третя СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XVIII. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

 • 1. ДОІСТОРИЧНЕ "РУСЬКЕ" ПИСЬМО

 • 2. ДАВНІЙ БОЛГАРСЬКИЙ ПРАВОПИС

 • 3. ЄВФИМІЇВ ПРАВОПИС XIV ВІКУ

 • 4. ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКІ ОЗНАКИ В ПРАВОПИСУ XV-XVIІ ВІКІВ

 • 5. ПРАВОПИС М. СМОТРИЦЬКОГО 1619 РОКУ

 • 6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГРАЖДАНКИ 1708 РОКУ

 • 7. ПРАВОПИС ЗА І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 • 8. ПРАВОПИС О. ПАВЛОВСЬКОГО 1818 РОКУ

 • 9. ПРАВОПИС М. МАКСИМОВИЧА 1827 РОКУ

 • 10. ПРАВОПИС "РУСАЛКИ ДНІСТРОВОЇ" 1837 РОКУ

 • 11. КУЛІШІВКА 1856 РОКУ

 • 12. ПРАВОПИС КИЇВСЬКИЙ 1873 РОКУ

 • 13. ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1876 РОКУ

 • 14. ДРАГОМАНІВКА 1877 РОКУ

 • 15. ПРАВОПИСНА БОРОТЬБА В ГАЛИЧИНІ

 • 16. ЖЕЛЕХІВКА 1886 РОКУ

 • 17. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОНЕТИЧНОГО ПРАВОПИСУ В ГАЛИЧИНІ 1893 РОКУ

 • 18. ГРІНЧЕНКІВКА, КИЇВСЬКИЙ ПРАВОПИС 1908 РОКУ

 • 19. ПРАВОПИСНА СИСТЕМА ПРОФ. ІВ. ОПЄНКА 1918-1919 РОКІВ

 • 20. АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1920-1921 РОКІВ

 • 21. АКАДЕМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1928 РОКУ

 • 22. НОВИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1945 РОКУ

 • 23. ПРАВОПИС НА ЕМІГРАЦІЇ
 • XIX. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВНИЦТВО

 • XX. ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ В КИЄВІ

 • 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • XXI. ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • XXII. СЛОВНИЧОК ПРАВНИЧОЇ МОВИ

 • XXIII. ЯК НАВЧАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 1. ГРАМАТИКА

 • 2. ПРАВОПИС

 • 3. СЛОВНИКИ

 • 4. ЛІТЕРАТУРНА МОВА

 • 5. ЧИТАННЯ

 • 6. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • 8. БІБЛІОГРАФІЯ

 • XXV. ПРАЦЯ "РІДНОЇ МОВИ"

 • XXV. ПІСЛЯМОВА

 • ПРИМІТКИ