Розділ «9. ПРАВОПИС М. МАКСИМОВИЧА 1827 РОКУ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

На жаль, на дорозі до скорого запанування фонетичного правопису став тоді великий знавець мови М. Максимович (1804-1873). Не хотів він поривати зі старим етимологічним правописом, а разом з тим він бажав наблизити його хоч трохи до живої вимови, а компромісом того й явилася його система, якої він тримався все своє життя; а власне, — він над давніми е та о, що перейшли на і, ставив дашка чи "французьку кровельку", як говорив сам Максимович: втекали, жалобно; те саме, але непослідовно, завів він і для "м’якого" і, наприклад, идить, синій. Ці "дашки" (кутик вістрям догори) над е, о, и власне не придумав сам Максимович — подібне було вже і в XVIII в. в рукописах до Максимовича, — часом бувало, що над и та о ставлено по дві крапці, коли їх треба було вимовляти як наше і.

Цікаві ті причини, що змусили сховати українське і під "французьку кровельку"; ось як він сам розповідає про це: "Еще при первомъ изданіи ПЂсенъ (1827 p.) предпринялъ я ввести это и (мнякесеньке), но факторъ университетской типографіи (Никифор Басалаєв) отказалъ мнЂ въ желанномъ значкЂ, за неимЂніемъ онаго въ типографіи, и предложилъ мнЂ заменить его французскою кровелькою, — такъ называлъ онъ circonflexe. ДЂлать было нечего; мнЂ же надобны были и другія гласныя буквы съ тЂмъ же значкомъ, a во французскомъ шрифть, были онЂ готовыя съ кровелькою; и я, разсудивъ, что и въ другихъ типографіяхъ встрЂтятся те же затрудненія, а французскій шрифтъ есть вездЂ, решился на сдЂланное мнЂ предложеніе. Съ тЂхъ поръ наше прадЂдовское острое и живетъ у меня, припЂваючи, подъ французской кровелькою, которую я переименовалъ во имя нашего словенско паерка, имЂющаго почти такой же видъ".*

* Собраніе сочиненій, т. III, Київ, 1880 р., с. 316. З "Кіевлянина" за 1840 р. кн. II.

Отже, Максимовичеві дашки появилися тільки з випадку, а не з наукових вимог.

За невеликими винятками, етимологічна система Максимовича не знайшла собі прихильників у Великій Україні; зате вона буйно розцвіла в Галичині (трохи подібна система була тут, власне, й до того) і продержалася тут аж до 1893 року, цебто до часу запровадження в Галичині фонетичного правопису.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ» автора Огієнко І.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9. ПРАВОПИС М. МАКСИМОВИЧА 1827 РОКУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • ЗМІСТ:

 • Микола Тимошик. Переднє слово

 • ВСТУП

 • Частина перша УКРАЇНСЬКА МОВА

 • I. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 1. ПРАІНДОЕВРОПЕЙСЬКА ДОБА

 • 2. ТЕОРІЇ ПОСТАННЯ МОВ

 • 3. ПОДІЛ МОВ НА ГРУПИ

 • 4. ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА

 • 5. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 6. УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ Й УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

 • 7. УКРАЇНСЬКІ ПЛЕМЕНА

 • 8. ТЕРИТОРІЯ РОЗСЕЛЕННЯ

 • 9. ПОСТАННЯ МОВ БІЛОРУСЬКОЇ Й РОСІЙСЬКОЇ

 • 10. СПІЛЬНОЇ "РУСЬКОЇ" МОВИ НІКОЛИ НЕ БУЛО

 • 11. ВІДМІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й РАСИ

 • 12. ПОЛІТИКА В ОБОРОНІ "ІСКОННОГО ЄДІНСТВА РУССКІХ НАРЄЧІЙ"

 • 13. НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ ТЕОРІЙ УЧЕНИХ РОСІЙСЬКОЇ ШКОЛИ

 • 14. УКРАЇНСЬКА МОВА, А НЕ НАРІЧЧЯ

 • II. НАШІ НАЗВИ: РУСЬ — УКРАЇНА — МАЛОРОСІЯ

 • III. МОВА НАРОДНА Й ЛІТЕРАТУРНА

 • 1. НАРОДНА МОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 2. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НЕ МОЖНА ҐРУНТУВАТИ ТІЛЬКИ НА МОВІ СЕЛЯНСЬКІЙ

 • 3. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ ОСНОВА МОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 4. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ НЕ СЕЛЯНСЬКИЙ ПРИМІТИВ

 • 5. ВПЛИВ ГОВІРОК НА МОВУ ЛІТЕРАТУРНУ

 • 6. ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА НАРОДНУ

 • Частина друга РОЗВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • IV. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. КНЯЖА ДОБА IX-XIV ВІКІВ

 • V. ЛИТОВСЬКА ДОБА XIV-XVI ВІКІВ

 • VI. ПОЛЬСЬКА ДОБА 1569-1654 РОКІВ

 • VII. МОСКОВСЬКА ДОБА 1654-1798 РОКІВ

 • VIII. ВИНАРОДОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В XVIII ВІЦІ

 • IX. ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

 • X. ШЕВЧЕНКО ЯК ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XI. КУЛІШ ЯК ІДЕОЛОГ І ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XII. СКОРПІОНИ НА УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

 • XIII. КАМЕНЯРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XIV. РОЗВІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ Й ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ

 • 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД ГАЛИЧИНИ

 • 2. ПОЛОНІЗАЦІЯ ГАЛИЧИНИ

 • 3. МУР МІЖ УКРАЇНОЮ Й ГАЛИЧИНОЮ

 • 4. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ

 • 5. ЦЕНЗУРНІ СКОРПІОНИ НА РІДНЕ СЛОВО

 • 6. МОСКВОФІЛЬСТВО В ГАЛИЧИНІ

 • 7. ВПЛИВ УКРАЇНИ НА ГАЛИЧИНУ

 • 8. РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА В РОЗВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 9. КАМЕНЯРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ, БУКОВИНІ Й ЗАКАРПАТТІ

 • XV. ЧУДО НАД ЧУДАМИ: УКРАЇНСЬКА МОВА СТАЛА МОВОЮ ДЕРЖАВНОЮ Й СОБОРНОЮ!

 • XVI. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ПІД СОВЄТАМИ

 • 1. ДОБА РУСИФІКАЦІЇ

 • 2. ДОБА УКРАЇНІЗАЦІЇ

 • 3. ДОБА КОМУНІЗАЦІЇ

 • XVII. ГОЛОВНІ ОЗНАКИ СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Частина третя СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XVIII. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

 • 1. ДОІСТОРИЧНЕ "РУСЬКЕ" ПИСЬМО

 • 2. ДАВНІЙ БОЛГАРСЬКИЙ ПРАВОПИС

 • 3. ЄВФИМІЇВ ПРАВОПИС XIV ВІКУ

 • 4. ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКІ ОЗНАКИ В ПРАВОПИСУ XV-XVIІ ВІКІВ

 • 5. ПРАВОПИС М. СМОТРИЦЬКОГО 1619 РОКУ

 • 6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГРАЖДАНКИ 1708 РОКУ

 • 7. ПРАВОПИС ЗА І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 • 8. ПРАВОПИС О. ПАВЛОВСЬКОГО 1818 РОКУ

 • 9. ПРАВОПИС М. МАКСИМОВИЧА 1827 РОКУ
 • 10. ПРАВОПИС "РУСАЛКИ ДНІСТРОВОЇ" 1837 РОКУ

 • 11. КУЛІШІВКА 1856 РОКУ

 • 12. ПРАВОПИС КИЇВСЬКИЙ 1873 РОКУ

 • 13. ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1876 РОКУ

 • 14. ДРАГОМАНІВКА 1877 РОКУ

 • 15. ПРАВОПИСНА БОРОТЬБА В ГАЛИЧИНІ

 • 16. ЖЕЛЕХІВКА 1886 РОКУ

 • 17. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОНЕТИЧНОГО ПРАВОПИСУ В ГАЛИЧИНІ 1893 РОКУ

 • 18. ГРІНЧЕНКІВКА, КИЇВСЬКИЙ ПРАВОПИС 1908 РОКУ

 • 19. ПРАВОПИСНА СИСТЕМА ПРОФ. ІВ. ОПЄНКА 1918-1919 РОКІВ

 • 20. АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1920-1921 РОКІВ

 • 21. АКАДЕМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1928 РОКУ

 • 22. НОВИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1945 РОКУ

 • 23. ПРАВОПИС НА ЕМІГРАЦІЇ

 • XIX. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВНИЦТВО

 • XX. ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ В КИЄВІ

 • 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • XXI. ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • XXII. СЛОВНИЧОК ПРАВНИЧОЇ МОВИ

 • XXIII. ЯК НАВЧАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 1. ГРАМАТИКА

 • 2. ПРАВОПИС

 • 3. СЛОВНИКИ

 • 4. ЛІТЕРАТУРНА МОВА

 • 5. ЧИТАННЯ

 • 6. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • 8. БІБЛІОГРАФІЯ

 • XXV. ПРАЦЯ "РІДНОЇ МОВИ"

 • XXV. ПІСЛЯМОВА

 • ПРИМІТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи