Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Митні інформаційні технології


12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації


Згідно із Законом України "Про інформацію", інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі й навколишньому природному середовищі.

Основні принципи інформаційних відносин:

гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

об'єктивність, вірогідність інформації;

повнота і точність інформації;

законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Інформацію можна класифікувати за різними критеріями: статистична, адміністративна, масова, інформація про діяльність державних органів, правова та ін.

Від рівня інформованості залежить успішність будь-якої діяльності. Діяльність ДМС України неможлива без сучасної якісної системи інформаційного супроводження. Відповідно до завдань, які виконують митні органи, постає питання оперативної передачі електронної інформації до ДМС України. Обмін електронною інформацією можна здійснювати за допомогою комп 'ютерної мережі та відповідного програмного забезпечення Для виконання вимог Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист інформації в автоматизованих системах" і для реалізації заходів щодо вдосконалення системи збирання й обробки зовнішньоторговельної та митної статистики згідно з наказом ДМСУ від 8 лютого 1996 р. № 48 затверджено "Положення про електронну інформацію в митній системі України .

Митна електронна інформація — це така сукупність даних і програм, яка підлягає або може підлягати обробці, передачі та збереженню засобами електронної обчислювальної техніки незалежно від її фізичного та логічного подання на кожному рівні структурного підрозділу митної системи України та яка містить відомості про роботу митних органів або стосується зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелом митної інформації є власна інформація Державної митної служби України, яка виробляється в результаті безпосередньої діяльності митниць і митних органів:

зміст митних документів (декларації, відомості тощо);

внутрішня документація митних органів (накази, нормативні документи, правила тощо).

Додатковими джерелами інформації може бути інформація, що надходить від інших міністерств, відомств, учасників зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Обробка інформації (використання, поширення, зберігання) здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів. Митна електронна інформація може переміщуватись, передаватись діючими засобами телекомунікацій на різні рівні митної системи.

Будь-яка митна електронна інформація, що обробляється засобами електронної обчислювальної техніки митної установи, є інформацією з обмеженим доступом, яка за ступенем конфіденційності поділяється на три категорії.

А. Інформація та інформаційно-програмне забезпечення, яке не містить даних, що безпосередньо визначають або зумовлюють характер митної діяльності (технічні дані обладнання, документи стосовно роботи з персоналом, загальносистемне програмне забезпечення для передачі, обробки та збереження митної інформації, прикладне програмне забезпечення тощо).

Б. Технологічна інформація діяльності митних органів (зміст митних декларацій, провізних відомостей, протоколів порушень митних правил та контрабанди, гарантійних листів та ін.) і нормативно-довідкова інформація (кадри, бухгалтерія тощо).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

  • ПЕРЕДМОВА

  • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

  • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

  • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

  • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

  • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

  • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

  • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

  • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

  • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

  • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

  • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

  • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

  • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

  • 10.6. Власні розробки митних органів

  • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

  • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

  • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

  • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

  • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

  • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

  • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

  • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

  • ЛІТЕРАТУРА

  • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

  • Предметний покажчик

  • Запит на курсову/дипломну

    Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

    Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
    Введіть тут тему своєї роботи