Розділ «Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»

Митні інформаційні технології


Розділ 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України (далі — ЄАІС Держмитслужби України) почала створюватися ще у 1992 p., коли служба існувала як Державний митний комітет України (до 29 листопада 1996 р.).

На першому етапі (1992—1993) поступово впроваджувалася система збирання й обробки електронних копій вантажних митних декларацій (ВМД), яка містила програмне забезпечення "Інспектор", розроблене фахівцями інформаційного обчислювального центру Державного митного комітету України (ЮЦ ДМКУ). Учасник зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) подавав до митного органу паперовий примірник вантажної митної декларації. Інспекторами спеціалізованих підрозділів (митної статистики) інформація вводилася в програму "Інспектор" і таким чином формувалась в електронному вигляді. Інформація, що вводилась до бази даних, записувалась на магнітні носії (дискети) і за допомогою фельд'єгерського зв'язку доставлялася з кожного митного органу в підрозділ статистики інформаційного обчислювального центру (ІОЦ). Після обробки цієї інформації формувалися статистичні звіти для керівництва Державного митного комітету, а також митна статистика зовнішньої торгівлі України.

Процедура формування електронних копій ВМД з паперових оригіналів була досить трудомісткою і потребувала великої кількості операторів. Термін надання цієї інформації до ІОЦ становив декілька днів.

Відомо, що розробка й упровадження комп'ютерних технологій стають більш ефективними, коли здійснюються на основі єдиного системного проекту. Тому в 1993 р. було розроблено концепцію створення ЄАІС Держмитслужби.

На другому етапі (1994—1995) з метою вдосконалення та прискорення інформаційного обміну в межах митної системи, організації ефективного функціонування автоматизованої системи митного оформлення, поліпшення якості та забезпечення повноти збору даних митної статистики Державний митний комітет України розпочав впровадження в митних органах відомчої системи електронної пошти на базі програмного забезпечення (ПЗ) корпорації Lotus Development Corporation — Lotus cc:Mail. Одночасно в країні почали формуватися брокерські фірми, які надавали допомогу суб'єктам ЗЕД з питань декларування товарів і транспортних засобів та були посередниками між митними органами й учасниками ЗЕД. Зазначені фірми подавали вже разом із заповненим паперовим примірником ВМД її електронну копію. Спеціалізоване програмне забезпечення дало можливість значно скоротити час на перевірку декларації.

Виконуючи обидва завдання, які виникли на першому етапі, фахівці Державного митного комітету, по-перше, перенесли на суб'єкта зовнішньої економічної діяльності та на митного брокера трудомістку процедуру з формування електронної копії ВМД з її подальшою перевіркою в митному органі — було створено програмне забезпечення для декларантів і митних брокерів "Митний брокер", а також розробки фахівців інформаційного обчислювального центру Державного митного комітету, а по-друге, з використанням системи електронної пошти на базі ПЗ Lotus cc:Mail вирішили питання оперативної передачі інформації безпосередньо з митних органів до ІОЦ за допомогою модемного зв'язку.

З розширенням зовнішньоекономічних відносин України та подальшим збільшенням обсягів зовнішньоекономічних операцій різко зросли потік і масштаби митної інформації.

Уже на другому етапі з'явилися проблеми подальшої автоматизації митного оформлення, контролю ввезення автотранспортних засобів на територію України, контролю за доставкою в митниці призначення підакцизних товарів тощо. Приймається рішення про створення системи оперативного контролю. Надійне функціонування такої системи потребувало створення транспортної мережі супутникового зв'язку.

З січня 1996 р. розпочався третій етап упровадження ЄАІС у митних органах.

Однією з найбільших проблем від часу становлення Державної митної служби України був контроль доставки вантажів у митниці призначення. Системи електронного контролю за доставкою вантажів у митниці призначення не існувало, попередньо перевірити зазначені в деклараціях дані було практично неможливо. Цим почали користуватись "нечисті на руку" підприємці для ввезення на територію України високоліквідних товарів без сплати ввізного мита та інших податків і зборів.

Такий стан справ не задовольняв керівництво країни, і в 1996 р. у Держмитслужбі почалася розробка системи "Контролю доставки вантажів у митниці призначення".

У 1997 р. на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедур контролю за ввезенням підакцизних товарів Держмитслужбою розроблено відповідний механізм, а саме: пропуск вантажів на митну територію України митними органами здійснюється виключно за наявності електронної копії вантажної митної декларації типу АД (акцизна декларація) у центральній базі даних.

Водночас нормативними документами Держмитслужби запроваджено пропуск усіх без винятку вантажів на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) тільки за наявності відомостей щодо їх акредитації в митниці призначення, у центральній базі даних.

За допомогою сучасних інформаційних технологій побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через web-сервер. Почалася розробка та поетапне впровадження програмно-інформаційних комплексів (ПІК) ЄАІС Держмитслужби.

У 1998 р. почався четвертий етап розбудови ЄАІС Держмитслужби. У тому ж році, враховуючи незадовільний розвиток в Україні наземних каналів зв'язку, введено в промислову експлуатацію транспортну мережу супутникового зв'язку (ТМСЗ), яка нараховувала: 246 станцій супутникового зв'язку, 6 радіорелейних станцій, комунікаційне устаткування. Така великомасштабна робота у стислі терміни в межах усієї держави проводилася вперше не тільки в Україні, а й у Східній Європі.

Наприкінці 1998 р. наказом Держмитслужби України затверджено Положення про порядок контролю за доставкою вантажів у митниці призначення. З травня 1999 р. розпочато поетапну розробку та впровадження відповідного програмно-інформаційного комплексу, перший етап якого — контроль за ввезенням вантажів автомобільним транспортом за допомогою ВМ Д за типами АД, ПД (попередня декларація) та ПП (попереднє повідомлення).

На кожному новому етапі розробки програмно-інформаційного комплексу відповідно до наказу (січень 2000 р. — режим "експорт", червень — режим "транзит" автомобільним транспортом, листопад — режим "транзит" залізничним транспортом) виникла потреба цілодобового пересилання електронних копій ВМД усіх типів до центральної бази даних безпосередньо з місць митного оформлення (митні пости, пункти пропуску через митний кордон).

Зараз автоматизованою системою охоплено всі митні режими (імпорт, експорт, транзит):

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи