Розділ «ЛІТЕРАТУРА»

Митні інформаційні технології

1. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

2. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 27—28. — Ст. 181.

3. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

4. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

5. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 36. — Ст. 276.

6. Про Єдиний митний тариф : Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19. — Ст. 259.

7. Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р.

8. Про Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 : наказ Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024.

9. Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів : наказ Державної митної служби України від 18 жовтня 2006 р. № 907.

10. Положення про електронну інформацію в митній системі України : наказ Державної митної служби України від 8 лютого 1996р. №48.

11. Про затвердження Порядку організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави : наказ Державної митної служби України від 5 січня 2005 р. № 5.

12. Про затвердження Положення про Центральний засвідчувальний орган : Пост. Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451.

13. Буров Є. Комп'ютерні мережі / Є. Буров. — 2-ге вид., оновл. і доповн. — Л.: Бак, 2003. — 584 с

14. Вертузаєв М.С. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу : навч. посіб. / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — 321 с.

15. Волик О.Ф. Основні принципи побудови Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ : навч.-метод. посіб. / О.Ф. Волик, І.В. Дорда. — Д.: АМСУ, 2004.

16. Гребельник 0.77. Основи митної справи : навч. посіб. / О.П. Гребельник. — К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 600 с

17. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / В.М. Гужва. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 с

18. Гужва В.М Інформаційні системи в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В.М. Гужва, А.Г. Постевой. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: КНЕУ, 2002. — 458 с

19. Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем / В.В. Домарев. — К.: ДиаСофт, 1999. — 480 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА
 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи