Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Митні інформаційні технології


13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності


Розвиток Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України не можливий без оперативного обміну зовнішньоекономічними документами із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності — учасниками ЗБД. Обмін документами потрібний для швидкого й оперативного митного оформлення, своєчасного збирання та обробки статистичної й оперативної інформації, контролю експортно-імпортних операцій учасників ЗЕД.

Одним з основних завдань програми "Інспектор-2006", яка нині функціонує в митних органах України, є ефективна обробка інформації, що готується комерційними програмними продуктами типу "Митний брокер", а в майбутньому — власниками митних ліцензійних складів, транспортними та іншими організаціями.

Формати електронних повідомлень, які застосовуються сьогодні для обміну інформацією між учасником ЗЕД і митницею, підтримують лише вантажні митні декларації та дані щодо розрахунку митної вартості. У майбутньому планується розробка форматів електронних повідомлень, які будуть підтримувати більшу кількість необхідних митниці документів для проведення митного оформлення, наприклад формалізовані дані з експортного контролю, зареєстрованих контрактів, ліцензій, дозволів тощо.

Коротко зупинимося на технології обміну електронною інформацією між учасником ЗЕД та митницею. Технологія обміну передбачає наявність двох суб'єктів обміну — учасника ЗЕД і митниці та об'єкта обміну — електронного повідомлення, яке містить вантажні митні декларації, дані щодо розрахунку митної вартості.

Обмін електронними повідомленнями здійснюється шляхом формування учасником ЗЕД електронного пакета документів (електронної копії вантажно-митної декларації), передачі його в митну установу, використовуючи дискетний або поштовий тракт передачі (електронна пошта) та обробки митною установою електронного пакета документів.

На сьогодні найбільш прийнятним є дискетний тракт передачі електронної митної інформації, оскільки він вимагає мінімальних затрат як зі сторони учасників ЗЕД, так і митних установ. Згодом можливий перехід на обмін електронними повідомленнями з використанням електронної пошти. Для цього опрацьовується технологія електронної взаємодії учасників ЗЕД і митниці та запроваджуються алгоритми обробки електронних документів, що надходять засобами електронної пошти, а також технологія, яка передбачає запис учасником ЗЕД електронного пакета документів безпосередньо в центральну базу даних Держмитслужби.

Отже, особа, яка готує документи для оформлення в митному відношенні товарів та інших предметів, повинна володіти елементарними знаннями та навичками роботи на комп'ютері, а саме: вміти перевірити цілісність даних на магнітному носії, перевіряти комп'ютер та магнітні носії на наявність комп'ютерних вірусів, форматувати дискети, копіювати та знищувати файли.

Програмні продукти типу "Митний брокер" призначені для складання вантажної митної декларації, наступної її перевірки, друкування вантажної митної декларації на бланках встановленої форми та підготовки електронного пакета документів для митниці та подальшого його виведення на магнітний носій (дискету) у встановленому Держмитслужбою форматі.

Митна інформація, представлена в електронному вигляді, в подальшому використовується митним органом для формування реєстрів до уповноважених банків, інформування податкових інспекцій із зовнішньоекономічних операцій, які проводилися з оформленням вантажної митної декларації. Тому, особі, яка здійснює декларування і готує електронний пакет митних документів, необхідно орієнтуватися в основних питаннях електронного пакета документів зважаючи на митну статистику.

Оскільки електронна митна інформація проходить декілька етапів форматно-логічного контролю (тобто перевірки даних, представлених в цифровому вигляді, які повинні однозначно ідентифікувати суб'єкта ЗЕД, митний режим, спосіб розрахунку, уповноважений банк та ін.), особа, яка здійснює декларування, повинна мати уявлення про код ЄДРПОУ, код платника податку та класифікатори (довідники), які використовуються під час складання вантажної митної декларації.

Основним цифровим параметром, який однозначно ідентифікує учасника ЗЕД, декларанта, особу, відповідальну за фінансове врегулювання зовнішньоекономічної операції, а також уповноважений банк, через який проводиться рух коштів, є код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, створеного на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. за Na 118). Код ЄДРПОУ становить 8-значне ціле число. Перші сім цифр — значущі, остання восьма цифра є контрольною сумою на перші сім цифр коду ЄДРПОУ. Отже, якщо допущена помилка в перших семи цифрах, то контрольна сума не буде збігатися з восьмою, останньою цифрою коду ЄДРПОУ. Якщо помилка у восьмій — також контрольна сума за першими сімома цифрами вкаже на помилку в коді ЄДРПОУ. Алгоритм підрахунку контрольної суми різний для кодів менших ніж 30000000, ніж для кодів, які більше або дорівнюють 30000000.

Код ЄДРПОУ використовується для формування так званого реєстраційного номера (ВМД, гр. 2, 8, 9), а також безпосередньо при заповненні гр. 28, 50. Також, на виконання вимог "Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", затвердженої наказом ДМСУ від 9 липня 1997 р. № 307, у декларацію вноситься обліковий номер платника податків.

Приватні підприємці, тобто фізичні особи без права юридичної особи, не підлягають реєстрації в органах статистики і тому не мають коду ЄДРПОУ.

Для однозначної ідентифікації приватних підприємців використовується податковий номер, який присвоюється приватним підприємцям податковими інспекціями.

Розглянемо можливості програмно-інформаційних комплексів декларування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на прикладі програмного забезпечення MD Office, QD Pro, Diamond Brige.


13.2. Програмне забезпечення MD Office


Розробник програмного комплексу MD Office HBO "Поверхность" пішов нестандартним шляхом, пропонуючи клієнтові можливість вибору окремих компонентів. Модульна організація програмного забезпечення (ПЗ) дає змогу підбирати функціональність офісного пакета відповідно до завдань, що стоять перед користувачем. Вибираючи ту або іншу конфігурацію (набір програм) MD Office, користувач одержує можливість розв'язувати різні комплекси завдань. Маючи повну версію, можна одержати повнофункціональний офісний продукт для діяльності митного брокера. Цей програмний комплекс орієнтований для роботи в середовищі операційної системи Windows. До його складу належить таке.

1. MD Info — нормативно-довідкова база MD Office, що містить:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи