Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Митні інформаційні технології


11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України


Інформаційний обмін у межах митної системи здійснюється за допомогою інформаційно-телекомунікаційого комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" (далі — Система ІТК).

Побудову Системи ІТК на базі програмного забезпечення Lotus Domino/Notes розпочато у 2004 р. та остаточно закінчено у січні 2007 р. Вона є невід'ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи та виконує функції транспортної системи електронного документообігу Державної митної служби України.

Організацію та принципи роботи Системи ІТК визначено в таких документах:

— "Порядок функціонування електронної пошти Державної митної служби України", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження та введення в дію Порядку функціонування електронної пошти Державної митної служби України" від 6 жовтня 2000 р. № 550;

- "Порядок функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження Порядку функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" та внесення змінило наказу Держмитслужби України від 6 жовтня 2000 р № 550" від 29 вересня 2006 р. № 826;

- наказ Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р № 812.

Структура системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу "Електронна пошта"

Структура Системи ІТК ієрархічна та побудована за топологією "зірка" (рис. 11.1).

Зіркова топологія Системи ІТК Електрона пошта

Система ІТК складається з Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу (далі — ГІТК), Регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів (далі — РІТК) та робочих персональних електронно-обчислювальних машин користувачів.

Головний інформаційно-телекомунікаційний комплекс - це сукупність DNS-сврверів, серверів Lotus Domino, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею Регіональної інформаційної митниці (далі - ИМ). Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт.

До складу ГІТК входять:

головний сервер маршрутизації поштових повідомлень - основний сервер як ГІТК, так і Системи ІТК у цілому, якому за ієрархією підпорядковані всі сервери РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі РІМ;

сервер віддалених користувачів Системи ІТК — сервер ГІТК, на якому зареєстровані віддалені користувачі митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, які не мають власного РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ. Доступ до сервера віддалених користувачів здійснюється каналами ВТМ або комутованими каналами зв'язку;

— сервер для технологічних поштових скриньок і користувачів сторонніх організацій — сервер ГІТК, на якому зареєстровані технологічні поштові скриньки для пересилання інформації до ЦБД ЄА1С та відповідних ПІКів Держмитслужби України. Також на сервері зареєстровані поштові скриньки користувачів Системи ІТК сторонніх організацій, використовуючи які здійснюється обмін інформацією між Держмитслужбою України та відповідною організацією. Сервер функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ;

— сервер ЦА Держмитслужби України та РІМ — сервер ГІТК, на якому зареєстровані користувачі ЦА Держмитслужби, РІМ і технологічні поштові скриньки. Сервер функціонує у структурі локальної обчислювальної мережі РІМ та ЦА Держмитслужби України.

З метою забезпечення безперебійного доступу користувачів та серверів системи ІТК до серверів ГІТК, максимальної працездатності серверів ГІТК, відмовостійкості серверів ГІТК та динамічного перерозподілу інформаційного навантаження відповідно до наказу Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р. № 812 побудована відмовостійка (кластерна) система серверів ГІТК. Схематично технічне рішення кластерної системи серверів ГІТК наведено на рис. 11.2.

Регіональний інформаційно-телекомунікаційний комплекс — це сукупність DNS-сервера та сервера Lotus Domino митного органу, спеціалізованої митної установи й організації, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи й організації. Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт. Станом на листопад 2007 р. у Системі ІТК функціонує 65 РІТК.

Користувачами Системи ІТК можуть бути:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи