Розділ «8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису»

Митні інформаційні технології


Особливості рукописного підпису


Власноручний підпис під документом віддавна вважається доказом того, що людина, яка підписала цей документ, ознайомилася з ним і згодна з його змістом. Тобто рукописний підпис є одним із засобів ідентифікації особи, в основу якого покладено гіпотезу про унікальність особистих біометричних параметрів людини. Чому ж підпис заслужив таку довіру? Основні причини такі:

дійсність підпису можна перевірити (його наявність у документі дає змогу переконатися, чи справді він був підписаний людиною, що володіє правом ставити цей підпис);

підпис не можна підробити (справжній підпис - доказ того, що саме та людина, якій він належить, поставила цей підпис під документом);

підпис, що вже стоїть під одним документом, не може бути використаний ще раз для підписання іншого документа (підпис — невід'ємна частина документа і його не можна перенести в інший документ);

підписаний документ не підлягає ніяким змінам;

від підпису неможливо відректися (той, хто поставив підпис, не може згодом заявити, що він не підписував цей документ).

Насправді жодна з перерахованих властивостей підпису на всі 100 % не виконується. У нашому сучасному криміналізованому суспільстві підписи підробляють і копіюють, від них відрікаються, а в уже підписані документи вносять довільні зміни. Тобто застосування рукописного підпису не позбавлене недоліків:

недостатній ступінь захисту (коли необхідна підвищена достовірність відомостей, що містяться у документі, використовують додаткові засоби захисту: наявність додаткових рукописних підписів, печатки юридичних осіб, засвідчення у нотаріуса, спеціальні бланки тощо);

нерозривний фізичний зв'язок з матеріальним носієм (рукописний підпис можливий тільки на документах з матеріальною природою, тому особа, що підписує документ, має безпосередньо контактувати з матеріальним носієм цього документа);

розбіжності між оригіналом та копіями, отриманими засобами копіювально-миожильної техніки (копії не мають тієї юридичної сили, яку має оригінал документа);

ніяким чином не забезпечує аутентифікацію документа, тобто його цілісність і незмінність (без додаткових засобів захисту рукописний підпис не гарантує незмінності вмісту документа під час його збереження або транспортування).


Особливості електронного цифрового підписуКриптографічні основи застосування електронного цифрового підпису


У подальшому застосування електронного цифрового підпису розглядатиметься в договірних відносинах між віддаленими сторонами, що не мають між собою прямого або опосередкованого контакту через матеріальні носії інформації. Цей випадок найбільш загальний і відповідає двом основним моделям електронної комерції, що розвиваються сьогодні: Виробник — Виробник і Виробник — Споживач.

Важливою проблемою договірних відносин, що відбуваються в електронній формі, є можливість відмови (repudiation) однієї зі сторін від умов угоди і/чи свого підпису. З неї випливає потреба в засобах об'єктивної ідентифікації партнерів. Якщо таких засобів немає або вони недосконалі, договірні сторони одержують можливість відмови від своїх зобов'язань, що випливають з умов договору.

Важливо мати на увазі, що за такими відмовами не обов'язково стоїть злий намір. Відмова цілком виправдана, якщо партнер установив зловживання своїми реквізитами з боку не-вповноважених осіб чи факт однобічного внесення змін у зміст договору. Такі події можливі як з боку кожного з партнерів, так і на шляхах транспортування.

Для спрощення технічної сторони питання слід перейти від використання понять договір і документ до поняття повідомлення. Це дає змогу формально підійти до розгляду документів зважаючи тільки на зміст повідомлення. Такий методологічний прийом характерний для інформатики. Далі ми будемо розглядати документи як унікальні послідовності символів. Вимога унікальності пов'язана з тим, що, коли хоча б один символ у послідовності буде якось змінено, це буде вже зовсім інший документ, не адекватний вихідному.

Ще одне припущення, яке слід зробити, стосується способу транспортування повідомлення. Будь-які види транспортування: звичайна кур'єрська, електронна або інша пошта — замінимо терміном канал зв'язку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису
 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи