Розділ «14.9. Очікувані результати реалізації Концепції»

Митні інформаційні технології

У результаті реалізації Концепції очікується:

— створення законодавчої бази з питань функціонування Електронної митниці з метою забезпечення гарантування конституційних прав громадян відповідно до засад розбудови демократичної правової держави та загальновизнаних міжнародних стандартів;

— забезпечення повноцінної участі України у міжнародному співробітництві, створення передумов до інтеграції України у світову спільноту;

— відстеження на базі сучасних інформаційних технологій динаміки міграційних, демографічних, соціальних та інших процесів у суспільстві;

— розвиток процесів інформатизації та електронного обігу інформації;

— підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади;

— підвищення рівня інформаційної безпеки держави;

— зниження витрат, пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів, що стосуються населення держави, за рахунок їх систематизації.

— Критеріями оцінки ефективності реалізації Концепції є:

— створення інформаційно-технічних умов для оптимізації системи організації та здійснення митної справи, спрямованих на підвищення ефективності діяльності ДМСУ;

— рівень забезпечення ефективності автоматизації механізму справляння митних платежів;

— ступінь автоматизації виявлення та обліку митних правопорушень;

— рівень інтеграції інформаційних ресурсів митних органів з інформаційними системами інших міністерств і відомств України, а також з інформаційними системами митних служб інших країн;

— стан захищеності інформації;

— ступінь повноти, актуальності, достовірності інформації;

— рівень відмовостійкості системи;

— рівень забезпеченості митних органів сучасними апаратними засобами та програмним забезпеченням.

Наступний розділ:

14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „14.9. Очікувані результати реалізації Концепції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції
 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи