Розділ «10.6. Власні розробки митних органів»

Митні інформаційні технології

Автоматизація перевірки митного контролю та митного оформлення за критеріями

Вантажна митна декларація — складний за своєю структурою та інформаційним наповненням документ. Перевірка правильності оформлення декларації потребує високої кваліфікації посадової особи митного органу та значних затрат часу.

З метою більш поглибленого контролю та підвищення якості митного оформлення товарів і транспортних засобів за певними критеріями, а також можливістю оперативно втручатися у процес митного оформлення розроблений програмно-інформаційний комплекс "Критеріальні оцінки оформлення вантажної митної декларації". З травня 2004 р. почалася дослідна експлуатація ПІК в підрозділах митниць, які здійснюють митне оформлення. Критерії готуються фахівцями митниць на основі нормативних документів, аналізу раніше виявлених помилок, довідкової та статистичної інформації з вантажної митної декларації за певний період часу тощо.

ПІК "Критеріальні оцінки оформлення ВМД" призначений для здійснення комплексної перевірки правильності оформлення електронної копії вантажної митної декларації та становить автоматизовану систему підтримки прийняття рішень щодо проведення процедур митного оформлення та їх правомірності. Аналізуючи електронну копію ВМД, програма формує набір рекомендацій для посадової особи щодо можливих порушень під час митного оформлення, за необхідності проведення певних процедур (догляду вантажу працівниками відділу контролю митної вартості та номенклатури, служби боротьби з контрабандою та митної варти, направлення товарів на лабораторне дослідження тощо).

У результаті перевірки ВМД формується перелік зауважень щодо змісту ВМД різного ступеня важкості (помилка, попередження, інформація). Користувач має можливість переглянути довідкову інформацію, пов'язану з перевіркою, ознайомитися з текстами нормативних документів, на основі яких була запроваджена перевірка, та безпосередньо переглянути електронну копію декларації.

Розроблений комплекс призначений для трьох категорій користувачів. По-перше, це працівники, що безпосередньо задіяні у митному оформленні вантажів із застосуванням ВМД. Ця категорія користувачів має змогу отримати вичерпну інформацію про можливі зауваження до заповнення граф ВМД, відповідність оформлення критеріям ризиків. Використання ПІК на етапах митного оформлення ВМД сприяє підвищенню якості митного оформлення, надає довідкову інформацію у зручному вигляді, дає можливість зменшити ймовірність механічних та логічних помилок у ВМД і дозволяє проводити аналітичну роботу щодо характеру помилок.

Друга група користувачів — це керівники підрозділів. Засобами ПІК керівник підрозділу має можливість контролювати якість здійснення митного оформлення своїми підлеглими.

До третьої групи користувачів належать посадові особи підрозділів служби боротьби з контрабандою та митної варти, які мають змогу контролювати товари, що переміщуються через митні пости, вести аналітичну роботу на основі отриманої інформації з ВМД, оформлених іншими митницями.

Серед реалізованих у ПІК перевірок можна виокремити такі: контроль за застосуванням санкцій Міністерства економіки; контроль інтелектуальної власності; перевірка товарів, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, транспортних засобів за ВМД на відповідність критеріям та індикаторам ризику; контроль попередніх документів; орієнтування; особливості митного оформлення у межах певного режиму; порядок нарахування платежів та застосування преференцій; контроль документів у гр. 44 тощо. Більшість перевірок базується на довідковій інформації, яка отримується з різноманітних джерел та накопичується у структурованому, зручному для перегляду вигляді.

Особливістю ПІК є оперативність впровадження нових перевірок. Будь-яка інформація після опрацювання завантажується до бази даних відповідно до певного нормативного документа. Реалізована можливість автоматизованого контролю за актуальністю довідкової інформації та алгоритмів перевірки. Після втрати чинності або внесення змін до нормативних документів відбувається актуалізація певних перевірок та довідкової інформації, що базується на цьому документі. Такий механізм значною мірою гарантує користувачеві достовірність та актуальність інформації, яка отримується від ПІК у процесі перевірки ВМД.

Підтримка ПІК організована таким чином, що підрозділи митниці, задіяні у митному оформлені, щомісячно у письмовій формі надають зауваження, пропозиції, технічні завдання для розробки перевірок та впровадження нових критеріїв. Таким чином кожний підрозділ митниці формує власний блок перевірок за профільним напрямом. Для зручності у ПІК реалізований механізм розмежування доступу до перевірок для різних Підрозділів митниці. Кожний підрозділ під час перевірки ВМД має доступ тільки до зауважень за власним напрямом роботи.

На сьогодні у програмно-інформаційному комплексі "Критеріальні оцінки оформлення ВМД" реалізовано близько 200 форматно-логічних перевірок та 600 критеріїв.

Використання описаного програмного забезпечення набуває ще більшої актуальності у світлі впровадження нової технології митного оформлення за принципом "єдиного вікна". Для зазначеної технології особливу увагу необхідно приділяти автоматизації, зменшенню часу та підвищенню якості митного оформлення, впровадженню потужних інформаційних систем підтримки прийняття рішень щодо митного оформлення.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.6. Власні розробки митних органів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів
 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи