Розділ «10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"»

Митні інформаційні технології

Призначення

Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" розроблено для автоматизації процесу обліку складів тимчасового зберігання в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, створення і діяльність яких відбувається відповідно до ст. 99—109 Митного кодексу України та Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 7 жовтня 2003 р. № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 листопада 2003 р. № 1061/8382.

ПІК призначено для ведення Реєстру дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання (далі - Реєстр дозволів) (уведення, редагування, анулювання/скасування дозволів) свого митного органу, перегляду інформації та отримання звіту за Реєстром дозволів будь-якого митного органу посадовими особами регіональних митниць, митниць.

Умови застосування

Програмно-інформаційний комплекс базується на концепції розбудови трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій.

Призначені для користувача процедури зберігаються на web-сервері й запускаються користувачем з робочих станцій (функціональних робочих місць митних органів із застосуванням стандартних засобів операційних систем, наприклад, Internet Explorer Version 5.0 і вище в системі Windows 98/ME/NT/2000/XP).

ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" в ЄАІС Держмитслужби розміщено в розділі "Митне оформлення", підрозділах "Митне оформлення", "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання". Оперативний доступ до ЄАІС Держмитслужби здійснюється каналами зв'язку за адресами: XXX.XX.XX.XXX .

Доступ до ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" в ЄАІС Держмитслужби з правом ведення і перегляду Реєстру дозволів за інформацією свого митного органу надається посадовим особам регіональних митниць, митниць, зареєстрованим як користувачі ПІК ЄАІС Держмитслужби, яким надано права доступу до цього ПІК (за відповідними кодами задачі та кодами ролей).

Під час роботи з ПІК на екран виводиться запит імені користувача та пароля. Під час введення зазначених параметрів та їх підтвердження здійснюється перевірка прав доступу користувача до ПІК і виводиться головна web-сторінка ПІК.

Режими ПІК

Робота з ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" залежно від прав, наданих користувачу, передбачає виконання таких режимів:

внесення інформації про новий дозвіл;

перегляд дозволів;

редагування, анулювання та скасування дозволів;

реєстр дозволів від дати початку до дати закінчення періоду.

Для реалізації кожного з режимів на головній web-сторінці ППС потрібно виконати такі дії: зазначити назву митного органу (програмно наведено назву митного органу користувача ПІК, у разі потреби її можна відкоригувати з довідника) і проставити позначку біля назви необхідного режиму.

Примітка. Під час входу в ПІК програмно здійснюється аналіз коду користувача і визначається належність користувача до певного митного органу.

За наявності помилок у введеній користувачем інформації на екран видається відповідне повідомлення. Порядок дій користувача в таких випадках визначається змістом повідомлення.

У разі повідомлення про помилку слід повернутись до екранної форми, що містить введену користувачем інформацію, візуально перевірити правильність інформації та внести потрібні зміни.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"
 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи