Розділ «7.6. Ризики та способи захисту від них»

Валютні операції

Успіх діяльності комерційного банку залежить від того, наскільки ефективно він використовує наявні засоби, вкладаючи їх в різні активи. Найбільш поширеним шляхом використання банківських ресурсів є надання кредитів. Таким чином, прийняття кредитних ризиків - основа банківської справи, а управління ними традиційно вважалося головною проблемою теорії і практики банківського менеджменту. Кредитний ризик може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що боржник буде в змозі й матиме намір виконати свої зобов'язання відповідно до термінів і умов кредитної угоди. Кредитний ризик для банку складається з суми заборгованості клієнта за банківськими позиками і овердрафтами, а також із заборгованостей клієнтів за іншими операціями.

Слід відрізняти наступні рівні кредитного ризику:

- кредитний ризик за окремою угодою - вірогідність збитків від невиконання позичальником конкретної угоди;

- кредитний ризик всього портфеля - величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля.

Відповідно для кожного рівня використовуються різні методи оцінки ризику і методи управління ним.

Величина кредитного ризику - сума, яка може бути втрачена при несплаті або простроченні заборгованості (основна сума боргу плюс нараховані відсотки).

Максимальний потенційний збиток - це повна сума заборгованості в разі її невиплати клієнтом.

Схильність до кредитного ризику існує протягом всього періоду кредитування до настання терміну повного повернення кредиту й відсотків по ньому. Ступінь ризику, пов'язаного з певним позичальником і видом кредиту, базується на оцінці різних видів ризику, які виникають для банку при наданні кредиту. Необхідно враховувати, що ступінь ризику часто міняється з часом.

Види ризиків при кредитних операціях

Рис. 7.1. Види ризиків при кредитних операціях

У кожному випадку надання кредиту необхідно враховувати чинники, котрі впливають на рівень ризику, що виникає при кредитуванні окремих позичальників.

Виникнення кредитного ризику може бути викликане:

- нездатністю боржника створити адекватний майбутній грошовий потік у зв'язку з непередбаченими несприятливими змінами в діловому, економічному або політичному оточенні, в якому оперує позичальник;

- невпевненістю в майбутній вартості й якості (ліквідності та можливості продажу на ринку) предмету застави;

- "тріщинами" в діловій репутації позичальника.

У банківській практиці налічують понад п'ятдесят видів різних ризиків: ризик простого шахрайства і обманного банкрутства позичальника, відмова його партнерів від платежів за отримані товари, відсутність диверсифікації кредитних вкладень, пільгове кредитування споріднених, філійних (дочірніх) підприємств, політичні чинники.

У зв'язку з тим, що надання банками кредитів - це складний фінансовий механізм, який далеко виходить за рамки оцінки тільки фінансових можливостей позичальника, можна виділити наступні основні джерела кредитного ризику (табл. 7.2).

Таблиця 7.2. Джерела кредитного ризику

Найменування ризикуХарактеристика джерела
1. Ризик, пов'язаний з позичальником, гарантом, страховиком 1.1. Об'єктивний (фінансових можливостей) 1.2. Суб'єктивний (репутації) 1.3. Юридичний1.1. Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень або за рахунок продажу активів 1.2. Репутація позичальника (гаранта, страховика) у діловому світлі, його відповідальність і готовність виконати взяті зобов'язання 1.3. Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантії, договору страхування
2. Ризик, пов'язаний з предметом застави 2.1. Ліквідності 2.2. Кон'юнктурний 2.3. Загибелі 2.4. Юридичний2.1. Неможливість реалізації предмету застави 2.2. Можливе знецінення предмету застави за час дії кредитного договору 2.3. Знищення предмету застави 2.4. Недоліки в складанні і оформленні договору застави
3. Системний ризикЗміни в економічній системі, які можуть вплинути на фінансовий стан позичальника (наприклад, зміна податкового законодавства)
4. Форс-мажорний ризикЗемлетрус, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

У якості основних чинників, які служать для оцінки ризику, виступають:

1. Характеристика позичальника.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Валютні операції» автора Божидарнік Н. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.6. Ризики та способи захисту від них“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Валюта та валютні цінності

 • Розділ 2. Валютна система та валютний ринок

 • Розділ 3. Валютні біржі та інформаційні системи

 • Розділ 4. Сутність валютних операцій та їх класифікація

 • Розділ 5. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків

 • Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками

 • Розділ 7. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

 • 7.6. Ризики та способи захисту від них
 • Розділ 8. Лізингові, форфейтингові і факторингові операції

 • Розділ 9. Неторгові операції

 • Розділ 10. Міжнародні розрахунки

 • Розділ 11. Поточні конверсійні операції

 • Розділ 12. Термінові конверсійні операції

 • Розділ 13. Угоди типу "SWAP"

 • Розділ 14. Валютний арбітраж та спекуляції

 • 14.4. Технічний аналіз

 • 14.5. Психологія прийняття рішення

 • Розділ 15. Валютний ризик

 • Розділ 16. Валютне регулювання та валютний контроль

 • Рекомендована література

 • Термінологічний словник

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи