Розділ 1. Валюта та валютні цінності

Валютні операції


1.1. Поняття "валюта" та "валютні цінності"


Зміст валютних операцій визначається через поняття "валюта" та "валютні цінності".

Термін "валюта" (valuta) походить від італійського, що означає вартість (цінність).

Відповідно до ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. поняття "валютні цінності" включає такі елементи:

- валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

- іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

- банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

У системі валютних цінностей особливий статус має валюта України. Законом "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" визначено, що "гривня як грошова одиниця (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів".

Валюта в широкому розумінні означає грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів).

Поняття валюти включає:

1) грошові кошти у формі законних платіжних засобів, тобто готівки валютних коштів чи депозитів у грошах тієї чи іншої країни, які можуть служити міжнародним засобом платежу чи обігу;

2) інші валютні цінності, тобто платіжні документи у формі чеків, векселів, сертифікатів, акредитивів, а також фондові цінності (акції, облігації тощо) та фінансові інструменти.

Національна валюта - узаконений платіжний засіб на території певної країни (гривня - в Україні, рубль - у Росії);

Іноземна валюта - платіжний засіб інших держав, який на підставі закону або без таких підстав використовується на території певної країни.

Резервна валюта - це національна валюта провідних країн світу, що накопичується центральними банками інших країн як резерв коштів для міжнародних розрахунків.

Функції резервної валюти:

- виступає міжнародним платіжним засобом;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Валютні операції» автора Божидарнік Н. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. Валюта та валютні цінності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Валюта та валютні цінності
 • Розділ 2. Валютна система та валютний ринок

 • Розділ 3. Валютні біржі та інформаційні системи

 • Розділ 4. Сутність валютних операцій та їх класифікація

 • Розділ 5. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків

 • Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками

 • Розділ 7. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

 • 7.6. Ризики та способи захисту від них

 • Розділ 8. Лізингові, форфейтингові і факторингові операції

 • Розділ 9. Неторгові операції

 • Розділ 10. Міжнародні розрахунки

 • Розділ 11. Поточні конверсійні операції

 • Розділ 12. Термінові конверсійні операції

 • Розділ 13. Угоди типу "SWAP"

 • Розділ 14. Валютний арбітраж та спекуляції

 • 14.4. Технічний аналіз

 • 14.5. Психологія прийняття рішення

 • Розділ 15. Валютний ризик

 • Розділ 16. Валютне регулювання та валютний контроль

 • Рекомендована література

 • Термінологічний словник