Розділ «Тема 15. МИТЕЦЬ — СУБ'ЄКТ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ»

Естетика

Наголосимо ще на одній важливій особливості досвіду, що його уособлює творчість геніального митця: народ промовляє до світу досконалою мовою, народженою генієм. Тільки така мова та висловлений нею зміст досвіду цікаві людству: кожному без винятку народу і кожній особистості. Тому митці — це "речники" народу, єднальна його ланка з людством. Усередині свого народу вони — виразники його сумління і його таланту. В українській культурі такими "речниками" є його визначні митці: Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка. У творчості Т. Шевченка наріжною темою поетичної творчості є ідея волі. Воля усвідомлюється як рівна долі, адже осягає собою все життя людини. У відомому циклі "Думка" образ волі пов'язується з життям у рідному краю, тоді як життя на чужині — з неволею. Ідея свободи як ідеал людського життя — провідна тема соціально-філософської та художньої творчості І. Франка.

Особливе місце з-поміж геніїв національного мистецтва посідає постать великої Лесі. її геній уособлює вищі духовні здобутки європейської культури.

Їй чужі етно-ментальна вузькість розуміння духовних цінностей та національно обмежені ідеї поділу суспільства на "еліту" і "маси", згідно з якими "еліта" є "рятівником" мас. Вона стоїть на позиціях європейської особистості, що бачить у кожній людині рівного собі суб'єкта життєвості. Назване бачення, вкладене у геніальну довершеність поетичного мислення, відкриває безмежність духовного світу людської особистості та утверджує людину як вищу цінність життя.

Отже, митець у суспільному житті постає особистістю, якій належить особлива місія. Він покликаний формувати свідомість кожної людини, апелюючи до її розуму та почуттів. Духовний досвід, сконцентрований в особливій художньо переконливій формі у творах мистецтва, сприяє проникненню його у свідомість та глибини людської душі. Цінність мистецтва також у специфічному змісті досвіду: це внутрішнє життя людини, її почуття і переживання, роздуми над життям, що відкриваються для безпосереднього спілкування з ними кожного суб'єкта художнього сприймання. Лише мистецтво створює такі можливості, а отже, лише воно, завдяки генію митців, дає можливість творчого розгортання внутрішнього світу кожного суб'єкта спілкування.


Список літературиЗапитання для самоперевірки


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Естетика» автора Мовчан В.С. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 15. МИТЕЦЬ — СУБ'ЄКТ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ“ на сторінці 6. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи