Розділ «ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА»

Ви є тут

Логістика

Систему KANBAN на сьогодні застосовують близько ЗО фірм у США, в Німеччині – понад 100, а в Японії – всі відомі автоконцерни та фірми, що співпрацюють з ними. Її застосування дає змогу знизити виробничі запаси в середньому на 50 %, готової продукції – на 80 %, а продуктивність праці підвищується на 20-50 %.

Система ОРТ ("оптимізована виробнича технологія" – optimized production technology) розроблена ізраїльськими та американськими спеціалістами та належить до класу мікрологістичних систем, які інтегрують процеси постачання і виробництва. Іноді її також називають "ізраїльським ΚΑΝΒΑΝομ".

Основним принципом роботи цієї системи є виявлення та запобігання у виробничому процесі так званих вузьких місць або критичних ресурсів. Цими критичними ресурсами можуть бути запаси матеріальних ресурсів, незавершене виробництво, готова продукція, технологічні процеси, виробничі потужності тощо. Від ефективності використання критичних ресурсів загалом залежить і ефективність усієї логістичної системи, у той час як інші ресурси (некритичні) на функціонування системи практично не впливають.

У системі ОРТ в автоматичному режимі вирішують низку завдань оперативного та короткотермінового управління виробництвом, у т. ч. формування графіка виробництва на один день або тиждень. Під час формування оптимального графіка виробництва використовується критерій забезпеченості замовлень сировиною та матеріалами, ефективності використання ресурсів, мінімуму обігових коштів у запасах і гнучкості виробництва.

Ефект від застосування системи ОРТ полягає у:

– збільшенні виходу готової продукції;

– зниженні виробничих і транспортних витрат;

– зменшенні обсягів незавершеного виробництва;

– скороченні виробничого циклу;

– зменшенні потреби в складських і виробничих площах;

– підвищенні ритмічності відвантаження виготовленої продукції замовнику.

Практичний досвід фірм свідчить, що вона дає змогу при незмінних основних фондах збільшити випуск продукції на 10 %, зменшивши виробничий запас на 20 %.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА“ на сторінці 5. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи