Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

100. Історія України / За ред. В. А. Смолія. — К.: Альтернативи, 1997. — 422 с.

101. Історія України XX — поч. XXI ст.: Навч. посіб. / За загальною ред. В. А. Смолія. — К.: Знання, 2004. — 582 с.

102. Історія української культури: Зб. матеріалів і док. — К.: Вища шк., 2000. — 590 с.

103. Історія української літератури: У 8 т. — К.: Наук. думка, 1967. — Т. 1. — 536 с.

104. Історія Української РСР: У 8 т. і 2 кн. — К.: Наук. Думка, 1977–1979.

105. История России IX–XXI века. От Рюрика до Путина. — 2–е изд., доп. и перераб. — М.: ИКЦ “Март”, 2003. — 670 с.

106. Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. — М.: Наука, 1990. — 256 с.

107. Капеллер А. Мазепинцы, малоросы, хохлы, украинцы в этнической иерархии Российской империи // А. И. Миллер, Б. Ю. Флоря, В. Ф. Репринцев. Россия — Украина: история взаимоотношений. — М.: Шк. и яз. рус. Культ., — С. 127–137.

108. Караганов С. Как работать с Украиной // Русь. — 1996. — № 1. — С. 2.

109. Кардыбаев А. Ш. Золотая Орда: место встречи тюрок и славян. — Da: dialog avrasya / Ежекв. междунар. культурно–интеллектуальный журн. Москва — Стамбул. — 2003. — №8. — С. 25–33.

110. Карпов Владимир. Генералиссимус. — М.: Вече, 2003. — Кн.1. — 622 с.; Кн.2. — 508 с.

111. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980–х рр. — К.: Либідь, 1995. — 224 с.

112. Касьянов Георгій. Теорії нації та націоналізму. — К.: Либідь, 1999. — 350 с.

113. Кінан Е. Російські історичні міти. — К.: Критика, 2003. — 136 с.

114. Києво–Печерський Патерик. — К.: Либідь, 1991. — 256 с.

115. Кирило–Мефодіївське товариство: В 3 т. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 1. — 540 с.; Т. 2. — 692 с.; Т. 3. — 435 с.

116. Кирпичников А М. Древнерусское святилище в Пскове // Древности славян и Руси. — М.: Наука. — 286 с.

117. Кельты // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. — СПб., 1895. — Т. 4 а. — С. 914–917.

118. Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения: В 9 т. — М.: Мысль, 1987. — Т. 1. — 430 с.

119. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 — 1945 рр.) // Україна крізь віки. — К.: Альтернативи, 1999. — Т. 12. — 336 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 6. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи