Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

60. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — K., 1991. — 46 с.

61. Донцов Д. Юлич доби // Державність. — 1994. — №3. — 120 с.

62. Донцов Дмитро. Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України. — K.: Веселка, 2003. — 100 с.

63. Донцов Дмитро. Підстави нашої політики. — Відень: Вид–во Донцових, 1921. — 210 с.

64. Древности славян и Руси. — М.: Наука, 1988. — 286 с.

65. Древняя Русь в свете зарубежных источников. — М.: Логос, 1999. — 606 с.

66. Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр.: У 2 т. — К.: Темпора, 2002.

67. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. — Відень, 1917. — 114 с.

68. Доценко О. Г. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.: Курс лекцій. — К.: Правові джерела, 2003. — 412 с.

69. Драч Іван. Чи працює українська національна ідея // Український світ. — 1995. — № 13. — С. 4–6.

70. Дугин А. Основы геополитики России. Геополитическое будущее России. — М.: Арктогел–центр, 1999. — 914 с.

71. Єнсен А. Мазепа. — К.: Укр. письменник, 1992. — 204 с.

72. Жаботинський Володимир. Вибрані статті з національного питання. — К.: Республ. асоц. українознавців, 1991. — 136 с.

73. Жириновский В. Крах четвертого интернационала // Известия. — 1993. — № 163. — 28 авг. — С. 10.

74. Жириновский В. О собирательной роли России и молодых волках // Известия. — 1994. — № 77. — 23 апр. — С. 6.

75. Железный А. И. Кто мы: русичи или поляки? Украинский язык — язык Киевской Руси или диалект польского? Почему мы больше любим Польшу, чем Киевскую Русь? // http: // www, mrezha. ru. — 166 с.

76. Жученко В. С. Соціально–економічна програма революційного народництва на Україні. — К.: Вид–во КДУ, 1969. — 182 с.

77. Залізняк Богдан. Імперія Російська… Чому не Українська // Слово “Просвіти”. — № 12(232). — 18–24 берез. — С. 3.

78. Залізняк Леонід. Від склавинів до української нації. — К.: Б–ка українця, 1997. — 256 с.

79. Замалеев А. Ф., Зоц В.Д. Мыслители Киевской Руси. — К.: Выща шк., 1987. — 184 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 4. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи