Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

20. Бушков Александр, Буровский Андрей. Россия, которой не было. — 2. Русская Атлантида. — Красноярск: Бонус; М.: Олма–Пресс, 2003. — 511 с.

21. Быков Александр. Такой неизвестный Ленин. — Луганск: Шлях, 1999. — 110 с.

22. Василенко Г. Руси. — К.: Знання, 1990. — 45 с.

23. Венелин. Скандинавомания и ея поклонники или столетие изыскания о варягах. — М., 1842. — 114 с.

24. Верстюк В. Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918–1921). — К.: Наук. думка, 1991. — 368 с.

25. Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923. 1932–1933. 1946–1947. Злочини проти народу. — 2–ге вид. допов. — К.; Нью–Йорк: Вид–во М. П. Коця, 2000. — 257 с.

26. Вілсон Е. Українці: несподівана нація. — К.: К.І.С., — 352 с.

27. Видатні постаті України: Біограф. довід. — К.: МАУП; Книжкова палата, 2004 — 872 с.

28. Винар Л. Козацька Україна / Вибрані праці. — Київ; Львів; Нью–Йорк; Париж, 2003. — 677 с.

29. Винниченко В. Відродження нації. — К.: Політвидав України, 1990. — 542 с.

30. Винниченко В. Публіцистика. — Нью–Йорк; Київ, 2002. — 391 с.

31. Власовський Іван. Нарис історії Української Православної Церкви. Українська автокефальна православна церква. — 2–ге вид. — Нью–Йорк; Київ; Бавнд Брук, 1990. — Т. 1 (Х–ХVІІ ст.). — 289 с.; Т. 2 (XII ст.). — 392 с.; Т. 3 (ХVІІІ–ХХ ст.). — 382 с.; Т. 4 (XX ст.); Ч. 1. — 382 с.; Ч. 2 — 409 с.

32. Волков С. На углях великого пожара. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 238 с.

33. Волконский А. О трех ветвях русского дерева или сепаратизме // Русский рубеж. — М., 1991. — С. 2.

34. Володарі гетьманської булави. — К.: Варта, 1994. — 535 с.

35. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы: В 3–х т. — М.: Изд–во АН СССР, 1953. — Т. 1. 16201647 гг. — 584 с.; Т. 2. 1648–1651 гг. — 556 с.; Т. 3. 1651–1654. — 644 с.

36. Галицько–Волинська держава ХІІ–ХІV ст.: Зб. наук. праць: У 2 кн. — Львів: Світ, 2002. — Кн. 1. — 128 с.

37. Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. — СПб., 1870. — 308 с.

38. Гетьмани України. Історичні портрети: Збірник. — К., 1991 — 214 с.

39. Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки. — К.: Наук. думка, 2003. — 872 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи