Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

80. Зайончковский П.А. Кирилло–Мефодиевское товарищество. — М., 1959.

81. Зайончковский В. Социальное самосознание татар, бурят и башкир в России и СССР — преемственность или разрыв традиций // Политическая наука, 2004. — №4. — С. 39–68.

82. Іванишин Василь. Нація, державність, націоналізм. — Дрогобич: Відродження, 1992. — 176 с.

83. Іванис В. Симон Петлюра — як громадянин, політик, державний муж // Новий літопис. — 1964. — № 12.

84. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно–політичному русі Росії та України. ІІ половина ХІХ ст. — К.: Вид–во КДУ. — 1971. — 234 с.

85. Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно–політичний рух в 60–х роках в Україні — К.: Міжнар. ін–т лінгв. і права, 2000. — 352 с.

86. Іванченко Раїса. Витоки української державності і війська // Військо України. — 1993. — № 5. — С. 49–55.

87. Іванченко Раїса. Історія без міфів. — Вінниця: Континент–ПРИМ, 2004. — 542 с.

88. Іванченко Р. П. Київська Русь: початки української держави. — К.: Всеукр. т–во “Просвіта”. — К.: 1995. — 94 с.

89. Іванченко Раїса. Княгиня Ольга. — К.: Логос, 2002. — 44 с.

90. Іванченко Раїса. Україна від Кия до Кравчука. — К.: Рад. письменник, 1992. — 48 с.

91. Іванченко Раїса. Український Крим // Українська державність 20–90–х років. — К.: Міжнар. ін–т лінгв. і права, 2000. — 202 с.

92. Іванченко Р. П. Українська державність 20–90–х років. — К.: ЮМАНА, 2000. — 250 с.

93. Іванченко Раїса. Українська державницька ідея. — К.: Київ. міжнар. ун–т, 2004. — 176 с.

94. Іванченко Раїса. Якщо в нас відібрати історію // Літ. Україна. — 1990. — 11 жовт.

95. Ільїна Емілія. Читаючи “ Велесову книгу” // Літ. Україна. — 1990. — 27 верес.

96. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. — М.: Яз. рус. Культ. — Т. 2. — 648 с.

97. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ — ХVІІ ст. — К.: Наук. думка, 1966. — 250 с.

98. Ісаєвич Я. Галицька–Волинська держава. — Л.: НАНУ, Ін–т українознавства, 1999. — 38 с.

99. Історія Русів. — К.: Рад. письменник, 1991. — 318 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 5. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи