Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

120. Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини 1760 — 1830. — К.: Основи, — 302 с.

121. Конквест Роберт. Жнива скорботи. — К.: Либідь, 1993. — 383 с.

122. Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям: Пер. з анг. — К.: Основа, 2003. — 370 ст.

123. Конотопська битва 1659 р.: Зб. наук. праць / Упор. О. Ткачук — К.: Центр східноєвропейських досліджень, 1996. — 178 с.

124. Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

125. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью–Йорк; Львів, 1993. — 636 с.

126. Костомаров М. Н. Дві рускі народності // Історичні монографії. Тернопіль. — Т. 1. — С. 1–50.

127. Костомаров Н. Мазепа. — М., 1992.

128. Кузьмин А. Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи // Летописи и хроники: Сб. ст. — М.: Наука, 1974. — С. 37–48.

129. Кульчицкий Станислав. Геополитические уроки Тузлы // Зеркало недели. — 2004. — № 2 (477). — 17 янв.

130. Кульчицький С. В. Демографічні втрати України в І пол. XX ст. // Енциклопедія історії України. — К.: Наук. думка, 2004. — Т. 2. — 326 с.

131. Кульчицький С. В. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. — К.: Ін–т історії НАНУ, 2003. — 190 с.

132. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (19219. –1939). — К.: Альтернативи, 1999. — 336 с.

133. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія (19171933). — К.: Вид. центр “Просвіта”, 2001. — 794 с.

134. Летописи К. Корнелия Тацита. — СПб., 1805. — Ч. 1. — 422 с.

135. Летописный сборник именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. — М.: Яз. рус. культ., 2000. — Т. 9. — 256 с.

136. Лісовий Василь. Перший в Україні систематизований виклад теорії нації та націоналізму // Георгій Касьянов. Теорії нації та націоналізму. — К.: Либідь, 1999. — С. 3–20.

137. Лісовий Василь. Що таке національна (українська) ідея // Націоналізм: Антологія. — К.: Смолоскип, 2000. — 594 с.

138. Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ — XVII ст. — К.: Наук. думка, 1981. — 264 с.

139. Літопис Руський. За Іпатським літописом // Пер. Л. Махновця. — К.: Дніпро, 1989. — 590 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 7. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи