Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

260. Центральна Рада: У 2 т. — К.: Наук. Думка, 1996–1997. — 418 с.

261. Центральна Рада і український державотворний процес (До 80–річчя створення Центральної Ради): Матеріали наук. конф. 20 берез. 1997. — К.: Ін–т історії України НАНУ, 1996. — 232 с.

262. Черкашина Н. К. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення: Навч. посіб. — К.: Професіонал, 2005. — 383 с.

263. Членов А. М. Деревлянське походження князя Володимира // УІЖ. — 1970. — №9. — С. 102–104; № 10. — С.110–112; № 11. — С. 108–113.

264. Шабульдо Ф. М. Земли Юго–Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. — К.: Наук. думка, 1987. — 182 с.

265. Шамбаров Валерий. Русь: дорога из глубин тысячелетий. — М.: ЭКСМО Пресс, 2002. — 444 с.

266. Шаповал Ю. І. Україна 20–50–х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.

267. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. — СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. — 686 с.

268. Шелест Петро. Справжній суд ще попереду. Спогади, щоденники, документи, матеріали / За ред. Ю. Шаповала. — К.: Генеза, 2003. — 808 с.

269. Шелухін Сергій. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Прага, 1936. — 248 с.

270. Шпорлюк Роман. Імперії та нації. З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусії. — К.: Дух і Літера. — 2000. — 354 с.

271. Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість. — 2–ге вид. — Дрогобич.: Вид. Фірма “Відродження”, 2000. — 352 с.

272. Шушарин В. П. Современная буржуазная историография древней Руси. — М.: 1964. — 252 с.

273. Ющук Іван. Якою мовою розмовляла Київська Русь. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. — К.: Просвіта, 2003. — 168 с.

274. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. — К.: Наук. Думка, 1990.

275. Яременко Василь. Перший світоч землі української // Митрополит Іларіон Про закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених. — К.: МАУП, 2003. — с. 3–28.

276. Яременко Василь, Сліпушко Оксана. Ми від роду руського (Суспільно–політична думка України–Русі в епоху Середньовіччя) // Тисяча років суспільно–політичної думки. — К.: Дніпро, 2001. — Т.1. — С. 59–61.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 14. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи