Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

140. Лимонов Ю. А. Летописец Андрея Боголюбского // Культура древней Руси. — М.: 1966. — 328 с.

141. Лимонов Ю. А. Русские источники Яна Длугоша по истории Киевской Руси // Проблемы истории феодальной России. — Л., Изд–во Ленинград. ун–та, 1971. — С. 76–81.

142. Липинський В. Релігія і церква в історії України. — К.: Рада, 1995. — 96 с.

143. Лисяк–Рудницький І. Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1, 530 с.; Т. 2. — 574 с.

144. Литвин В. М. Україна: ХХ століття: У 2 кн. — Кн. 1. — К.: Альтернативи, 2002. — 998 с.

145. Литвин В. М. Україна: доба війн і революцій (1920–1921 рр.). — К.: Альтернативи, 2003. — 482 с.

146. Литвин В. М. Україна: міжвоєнна доба (1921–1928 рр.). — К.: Альтернативи, 2003. — 512 с.

147. Лихачев Дмитрий. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. — М.: Современник, 1979. — 410 с.

148. Ловмянский X. Русь и норманы. — М.: Прогресс, 1985. — 304 с.

149. Лотоцький О. Автокефалія. — К.: Київська патріархія, — Т. 1. — 204 с.; Т. 2. — 550 с.

150. Лук’яненко Л. Нюрнберг–2. — К.: Нора–Прінт, 2001. — 114 с.

151. Лук’яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні. — К.: Вид. дім “Козаки”, 2002. — 48 с.

152. Лященко Семен. Нікопольське повстання 1920 року // Кур’єр Кривбасу. — 1995. — № 36. — С. 30.

153. Мавродин В. В. К вопросу о складывании великорусской народности и русской нации // Советская этнография, М.; Л., 1947. — №4. — С. 84–102.

154. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1920. — К., Темпора, 2003. — 608 с.

155. Марр Н. Я. Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси // Избр. работы. — М.; Л.: Гос. соц. — эконом. изд–во, 1935. — Т. 5. — С. 44–66.

156. Мезенцева Г. Г. Древньоруське місто Родень. — К.: КДУ, 1968. — 184 с.

157. Мечник С. У часи воєнного лихоліття. ОУН і УПА у боротьбі з гітлерівськими окупантами. — Львів: Край, 1991. — 98 с.

158. Мірчук Петро. Українська повстанська армія. 19421952: Док. і матеріали. — Львів: Книгозбірня “Просвіта”, 1991. — 448 с.

159. Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (ІІ пол. XIX ст.). — СПб.: Алтея, 2000. — 260 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 8. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи