Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

40. Голод–33: Народна книга–меморіал / Підгот. Л. Коваленко, В. Маняком. — К.: Рад. письменник, 1991. — 582 с.

41. Голубинский Е. История русской церкви. — Т.1. Период первый. — М.: Универ. типограф., 1904. — 350 с.

42. Голубинський Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ — початку ХХ століття. — К.: Смолоскип, 1996. — 121 с.

43. Гончарук П. С. Історія України: з найдавніших часів до початку ХХ ст.: Курс лекцій. — К.: Центр навч. Літ., — 528 с.

44. Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе. — М.; Л., 1930. — 230 с.

45. Грицак Ярослав. Нарис історії України. Формування модерної української нації. — К.: Генеза, 2000. — 356 с.

46. Грушевсъкий М. С. Звичайна схема “рускої історії” й справа національного укладу історії східного слов’янства / / Літературна Україна. — 1991. — 30 жовт.

47. Грушевсъкий Михайло. Хто такі українці і чого вони хочуть. — K.: Знання, 1991. — 240 с.

48. Грушевсъкий М. Ілюстрована історія України. — K.: Жовтень, 1990. — 526 с.

49. Грушевсъкий М. Історія України–Руси. Т. 1. До початку ХІ віка. — K.: Наук. думка, 1994. — 648 с.

50. Грушевсъкий М. Історія України–Руси. — K.: Наук. думка, 1999. — Т. 2. — 640 с.

51. Грушевсъкий М. Історія України–Руси. — K.: Наук. думка, 1997. — Т. 9. — K. 2. — 776 с.

52. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. — K.: Либідь, — 288 с.

53. Гуревич Алекандр. Национальная идея на пороге нового тысячелетия // Зеркало недели. — 1996. — 8 июня.

54. Давня історія України: В 3 т. — K.: Ін–т археології НАНУ, — 696 с.

55. Данилов А.А. Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы СССР в первые послевоенные годы. — М.: РОССПЭН, — 304 с.

56. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — K.: Вид. дім “ KM Academia”, 1998. — 270 с.

57. Дзюба І. Пастка. Тридцять років із Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна: Наук. — публіц. дослідж. — K.: Синиця, 2003. — 140 с.

58. Драгоманов М. П. Вибране. — K.: Либідь, 1991. — 684 с.

59. Документи Богдана Хмельницького. — K.: Вид–во АН УРСР, 1961. — 736 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи