Розділ «ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА»

Гроші та кредит

1. Сутність грошової системи.

2. Типи та еволюція грошових систем.

3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України.

Особливою державною формою організації грошового обігу є грошова система. Вона створюється державою і має нормативно-правовий характер. Для грошової системи характерні відповідні принципи, структура, механізми функціонування. Завдання розгляду цієї теми полягають у тому, щоб визначити сутність та механізм функціонування грошової системи, проаналізувати закономірний характер еволюції грошової системи від її саморегульованих форм до регульованого державою обігу кредитних грошей, розглянути процес формування та розвитку грошової системи незалежної України.


1. Сутність грошової системиГрошова системаСкладові елементи сучасної грошової системиГрошова одиниця


Грошова одиниця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, що слугує для порівняння і вираження цін усіх товарів та послуг. Грошова одиниця, як правило, поділяється на дрібніші кратні частини. У більшості країн діє десятична система поділу (1 долар США дорівнює 100 центам, 1 англійський фунт стерлінгів - 100 пенсам, 1 російський рубль - 100 копійкам тощо).

Цей елемент грошової системи, як правило, виникає історично. Молоді держави назви для своїх грошових одиниць шукають у своїй історії. Так учинила й Україна. Рішенням Верховної Ради України нову національну валюту названо гривня. Таку назву мала грошова одиниця Київської Русі, яка існувала на території сучасної України в Х-ХІ ст.

Масштаб цін - величина грошової одиниці країни. Коли в грошовому обігу використовувалось золото і срібло, вартість грошової одиниці визначалася як фіксований державою ваговий зміст грошового металу в грошовій одиниці. Наприклад, один російський рубль до 1913 р. у дорівнював 0,7742 г золота, долар США в 1900 р. - 1,50463 г чистого золота, у 1934 р. - 0,887 г, у 1973 р. - 0,737 г.

Після офіційного скасування золотого вмісту грошової одиниці фіксація державою металевого вмісту грошової одиниці скасована в усіх країнах. Масштаб цін втратив форму вагового вмісту металу в грошовій одиниці. У сучасних умовах масштаб цін складається стихійно в процесі ринкового обміну. Масштаб цін в умовах обігу кредитних грошей формується як певна кількість товарів, що приймаються за одиницю. Тому виникають істотні відмінності в рівнях цін на одні й ті самі товари, виражені в грошових одиницях різних країн. Бо ціни визначені в різних масштабах, тобто в грошових одиницях різної величини.


Види та купюрність державних грошових знаківПорядок забезпечення грошових знаків


Порядок забезпечення грошових знаків установлюється державним законодавством. Забезпечуватися грошові знаки можуть товарно-матеріальними цінностями, золотом і дорогоцінними металами, вільно конвертованою валютою, цінними паперами, страховими полісами, гарантіями уряду, банків та інших установ тощо.


Емісійна системаУстановлення курсу національної валюти і порядок її обміну на іноземнуНаявність державних інститутів, які здійснюють регулювання грошового обігу в країніПринципи організації грошової системи


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Круш П.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • 2. Грошовий обіг

 • 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА
 • 2. Типи та еволюція грошових систем

 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • 2. Структура грошового ринку

 • 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • 2. Валютний курс

 • 3. Регулювання валютних курсів

 • РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Основні ознаки кредитних відносин

 • Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Суб'єкти кредитних відносин

 • 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Базові функції кредиту

 • 3. Основні принципи організації кредитних відносин

 • ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • 2. Види кредиту

 • Споживчий кредит

 • Інші види кредиту

 • ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку

 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Міжнародна торгівля

 • 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА