Розділ «3. Основні принципи організації кредитних відносин»

Гроші та кредит

Кредитні відносини в ринковій економіці ґрунтуються на певній методологічній базі. Важливим елементом цієї методологічної бази виступають принципи організації кредиту. Їх суворо дотримуються під час організації операцій на ринку позичкових капіталів, бо ці принципи є визначальними правилами здійснення кредитних операцій як для кредитора, так і позичальника.

Активна роль кредиту у функціонуванні ринкової економіки ґрунтується на додержанні основних принципів кредитування. До них належать:

- поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі;

- строковість надання коштів кредитором позичальникові;

- платність користування позиченими коштами;

- забезпеченість позички;

- цільове призначення позички;

- диференційований підхід до процесу кредитування.


Поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязіСтроковість надання коштів кредитором позичальниковіПлатність користування позиченими коштамиЗабезпеченість позичкиЦільове призначення позичкиДиференційований підхід до процесу кредитуванняВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Круш П.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Основні принципи організації кредитних відносин“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • 2. Грошовий обіг

 • 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА

 • 2. Типи та еволюція грошових систем

 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • 2. Структура грошового ринку

 • 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • 2. Валютний курс

 • 3. Регулювання валютних курсів

 • РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Основні ознаки кредитних відносин

 • Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Суб'єкти кредитних відносин

 • 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Базові функції кредиту

 • 3. Основні принципи організації кредитних відносин
 • ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • 2. Види кредиту

 • Споживчий кредит

 • Інші види кредиту

 • ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку

 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Міжнародна торгівля

 • 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА