Розділ «КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК»

Вексельна справа

Аваліст — поручитель, гарант, що підтверджує правильність і своєчасність платежу за векселем та бере на себе виконання вексельного зобов'язання за чужий борг. Він несе солідарну відповідальність за оплату векселя нарівні з індосантами. Найчастіше в ролі аваліста виступає авторитетний банк, який приймає рішення про авалювання векселя після розгляду поданих йому необхідних документів не пізніше робочого дня, що настає за днем звернення. При цьому аваль надається тільки простим і переказним векселям, що видані (акцептовані) в оплату за поставлену продукцію, виконані роботи чи надані послуги.

Аваль — гарантований напис на лицевій стороні векселя про взяття щодо нього поручительського зобов'язання. Оформлюється він виразом "Вважати за аваль", підписується уповноваженою особою і скріплюється печаткою. Після цього вексель стає авальованим. У разі опротестування векселя та його повної оплати банком-гарантом останній отримує право стягнення всієї суми заборгованості з розрахункового рахунку клієнта, за котрого він поручився, а також висувати вимоги усім особам, зобов'язаним перед цим клієнтом.

Авізо — повідомлення, що містить інформацію про певні вексельні операції. В Україні векселі, поставлені на облік у податковій адміністрації або митній службі, називають авізованими"

Авіста — напис на векселі чи іншому грошовому документі, який засвідчує, що оплата цього документа має бути здійснена при його пред'явленні або після збігу певного терміну від дня пред'явлення.

Авуари — майно, гроші, різноманітні активи у вигляді векселів та інших цінних паперів, за рахунок яких можна здійснювати платежі, розрахунки за борг та виконувати інші зобов'язання їхніх власників.

Адресований вексель — вексель, який має вказівку про посередництво, тобто доручення посередникові гонорувати опротестований вексель.

Ажіо — перевищення ринкової вартості курсу цінних паперів, векселів, грошових знаків певного номіналу.

Акцепт — засвідчена підписом трасата згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'являтиметься Йому до платежу. Не акцептований платником переказний вексель не має юридичної сили і з обігу вилучається. Вексель із поставленим на ньому акцептом називають акцептованим.

Акцептант — особа, яка бере на себе платіж за переказним векселем (трасат або посередник). Його відповідальність як головного боржника настає з моменту написання акцепту і повернення акцептованого векселя тримачеві.

Акцептація — прийняття векселя до платежу.

Алеба — відмова від акцепту.

Алонж — додатковий до векселя аркуш для нанесення на ньому передавальних написів. Застосовується тоді, коли зворотна сторона векселя цілком заповнена.

Амортизація: 1 — визнання векселя недійсним унаслідок його втрати. При цьому застосовується судова процедура, за якою на прохання тримача, що втратив вексель, платіж за ним відкладається на визначений час, переважно на рік. Протягом цього часу векселетримач може довести свої права на втрачений вексель, а якщо ніхто не пред'явив вимог за даним векселем, то він публічно проголошується недійсним. За векселетримачем залишається право вимоги оплати, але тоді, коли він доведе, що вексель був акцептованим; 2 — оплата векселя частинами вексельної суми з виписуванням його тримачеві за несплачену суму нового векселя.

Антидатування — невідповідність дати фактичної емісії векселя і тієї дати, що проставлена на ньому та передує даті виписування. Взагалі антидатуванням є будь-яка видача документа вже минулою датою.

Антиінфляційний вексель — вексель, виданий комерційним банком, який гарантує тримачеві перевищення доходу за ним над рівнем інфляції.

Антиципація — виплата грошей за векселями чи за будь-якими іншими борговими зобов'язаннями в указаний термін.

Апуант: 1 — вексель, яким цілком погашається борг. Він видається для збалансування розрахунку боржника на суму задишка боргу; 2 — вексель, що перебуває в обігу як один із примірників векселя такого ж змісту.

Банківський акцепт — згода банку сплатити вексельну суму за дорученням клієнта. Тратта, акцептована авторитетним банком, стає високоліквідним цінним папером і розрахунковим документом.

Банківський вексель — вексель, що засвідчує беззаперечне право його власника отримати вказану суму грошей із настанням терміну платежу і безумовне зобов'язання банку-векселедавця сплатити дану суму особі, яка надала йому гроші у кредит. Такий вексель прирівнюється до грошових коштів і без оплати не повертається.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вексельна справа» автора Демківський А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА I. ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

 • Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 2.СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

 • ЕВОЛЮЦІЯ ВЕКСЕЛЬНОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР

 • СТАНОВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ

 • ВИДАЧА І ПЕРЕДАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГ

 • Розділ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ІНШІ АТРИБУТИ ВЕКСЕЛІВ

 • ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • ПРИЧИНИ НЕДІЙСНОСТІ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РЕКВІЗИТІВ

 • Розділ 5. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ І ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 6. ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ЗА ВЕКСЕЛЕМ

 • ІНДОСАМЕНТ І ЦЕСІЯ

 • ФОРМИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В АКЦЕПТІ ТА ПЛАТЕЖІ

 • ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ ЗА УЧАСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ

 • ЧАСТИНА II. МЕХАНІЗМ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 7. АКЦЕПТНІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АКЦЕПТУ

 • АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ В НЕАКЦЕПТІ

 • ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • Розділ 8. АВАЛЬ ТА АВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Розділ 9. ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ДИСКОНТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 10. ЗАСТАВА ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 11. ОПЕРАЦІЇ ІНКАСО ВЕКСЕЛІВ У БАНКАХ

 • ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІНКАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 12. МЕХАНІЗМ ПЛАТЕЖУ ПОГАШЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ-ВЕКСЕЛІВ

 • КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи