Розділ «4.5. Звернення громадян до суду»

Правове письмо

Право на звернення до суду за захистом порушеного права чи охороню ваного законом інтересу належить до фундаментальних, конституційних прав людини. Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Таким чином, держава зобов'язана створити ефективну систему правосуддя, яка покликана захищати права та свободи людини. До того ж у разі недостатності національних засобів правового захисту особа вправі захищати себе в міжнародних судових установах, учасником яких є Україна. Розглянемо особливості складення та оформлення окремих процесуальних документів, за допомогою яких особа може захистити свої права та інтереси в загальних та спеціалізованих судах України.


4.5.1. Позовна заява до суду загальної юрисдикції4.5.2. Позовна заява до адміністративного суду


Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Порядок звернення до адміністративного суду та розгляд адміністративних спорів регламентується Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-1V.

До адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Форма і зміст адміністративного позову

1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного супу поштою.

2. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

3. Адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень, повністю чи окремих його положень;

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

4. Позовна заява може містити й інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Вимоги до позовної заяви

У позовній зайві зазначаються:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Правове письмо» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.5. Звернення громадян до суду“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи