Розділ «3.3.6. Дієприкметник»

Правове письмо

Відомо, що для перекладу російських дієприкметників на -ущ, - ующ, - вш тощо в українській мові часто бракує аналогічних широковживаних форм, оскільки дієприкметники із суфіксами -уч,- юч, - ач, - яч сьогодні не відповідають нормам української мови (бажаючий, діючий, домінуючий, обстежуючий тощо), а ді-шрикметникові суфікси -ш, - вш вважаються такими, що вийшли з ужитку (бувший, згорівший). Двомовні словники пропонують у таких випадках використовувати сполучення відповідних дієслів із сполучниками який, що, котрий. Однак послідовне механічне запровадження такого синтаксичного звороту призводить до примітивізації мови, особливо якщо його вжито без додатків і до того ж холи він стоїть наприкінці речення: залишився слід від коліс машини, що від "їхала; утік підозрюваний, який перебував під вартою. Щоб уникнути таких стилістичних огріхів, слід:

а) замінити цей зворот чи російський відповідник дієприкметником з унормованим суфіксом (-н, - єн, - т, - л тощо) або прикметником: замість територія, що прилягає до будинку - прилегла територія, діюче законодавство - чинне законодавство, загрожуюче становище - загрозливе становище, заспокоюючий засіб - заспокійливий засіб, стримуючий фактор - стримувальний фактор, регулююча функція - регулювальна функція, домінуюча риса - домінівна риса; документ, підлягаючий ратифікації'- документ, належний до ратифікації;

б) замінити віддієслівним іменником: замість виконуючий обов 'язки - виконувач обов 'язків; завідуючий відділом - завідувач відділу; керуючий трестом - керівник тресту;

в) замінити дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом: замість бажаючі взяти участь у проведенні мітингу, повинні - бажаючи взяти участь у проведенні мітингу, повинні; робітник, виконуючий план - робітник, виконуючи план;

г) замінити дієсловом: замість підозрюваний, перебуваючий у нетверезому стані - підозрюваний, який перебував у нетверезому стані (або, за попереднім правилом - підозрюваний, перебуваючи у нетверезому стані);

ґ) перебудувати речення, уникаючи ненормованих зворотів: Вирок, вступивший в законну силу, оскарженню не підлягає - вирок, який набрав (увійшов у, набув) законної сили, оскарженню не підлягає/після набуття законної сили вирок оскарженню не підлягає;

д) додати/зняти відповідне за змістом слово: поранений кричав услід машині, що віддалялася - можна зняти віддалялася, бо є услід.

Широко вживається в українській мові формальна група дієприкметників, співвідносних з пасивними, яку становлять незмінні безособові форми на -но, (-єно), - то: організовано зустріч, знайдено докази, проїзд заборонено, кинено (кинуто) на землю, пролито воду. Такі форми рекомендовано вживати тоді, коли відбувається вказівка на дію остаточну, безапеляційну, яка не потребує жодних змін, доповнень чи уточнень, а також коли виконавець дії не названий у реченні або невідомий. Тому висловлення на кшталт: Верховною Радою прийнято постанову... або ж Судом порушено кримінальну справу... є недоречні. Такі безособові конструкції потрібно замінювати реченнями, у яких виконавець дії виступає в ролі підмета: Верховна Рада прийняла постанову..., Суд порушив кримінальну справу...

Наступний розділ:

3.3.7. Дієприслівник


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Правове письмо» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.3.6. Дієприкметник“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи