Розділ «8. Матеріальна та інформаційна складові документа»

Загальне документознавство


Матеріальна складова документа


Матеріальна складова - одна із необхідних і обов'язкових складових документа, без якого він існувати не може .

Матеріальна складова документа - це його речова (фізична) сутність. Це може бути речовина або електронне поле (середовище), як один із способів існування матерії, котре забезпечує здатність зберігати й передавати інформацію в просторі й часі. Матеріальна складова документа визначає носій інформації - матеріальний об'єкт, створений природою або ж штучно людиною, за допомогою якого можна зберігати й передавати інформацію.

Призначеність документа для зберігання й передавання інформації в просторі й часі обумовлює його специфічну матеріальну конструкцію, яка може мати форму бланка, книги, газети, буклету, картки пам'яті, оптичного диска тощо. Ця спеціальна конструкція забезпечує виконання документами їх головної функції, даючи можливість бути зручними для переміщення в просторі, стійкими при зберіганні інформації в часі, пристосованими до фізіологічних можливостей людини читання повідомлень.

Інформація завжди фіксується якимось способом запису, що передбачає наявність засобів (фарби, барвники, клей тощо). Для створення документів використовуються різні матеріальні об'єкти (папір, картон, магнітні та оптичні диски, фото- та кіноплівка тощо), які служать для закріплення й зберігання на них мовної, звукової чи образотворчої інформації.

Ряд учених уважає, що документи, матеріальною основою яких є речовина, відносяться до діахронних (здатних існувати тривалий період часу), а документи, матеріальною основою яких є електронне поле, - до розряду синхронних. Очевидно, що при такому підході носієм може бути мова, телевізійний ефір, радіотрансляційні канали, мережа Інтернет [25].

Разом із тим, людством не знайдено спосіб зберегти передане повідомлення іншим способом, крім процесу документування, тобто закріплення змісту на речовинному носії, матриці, призначення якої й полягає у стабілізації переданого повідомлення та його адекватному відтворенні.

Пам'ять електронно-обчислювальної машини - це не щось нематеріальне, вона має реальну основу у вигляді жорсткого чи з'ємного диску, CD-ROM або флеш-пам'яті.

Одна з можливих класифікацій носіїв інформації може бути подана таким чином:

- паперові носії (несвітлочутливі та носії для репрографічних процесів - термопапір, фотоплівка, калька тощо);

- носії візуальної інформації (фотодокумент);

- звуконосії (для звукозапису та його відтворення);

- відеоносії (для відеозапису та його відтворення);

- магнітні носії (для магнітного та цифрового запису);

- перфоносії (для запису кодованої інформації);

- електронні носії (для запису, та збереження оцифрованої інформації).

Складові категорії матеріального носія документа показано на схемі 2.1.

Матеріальна складова документа

Схема 3.1 Матеріальна складова документа

Матеріальна основа документа - це сукупність матеріалів, що використані для запису повідомлення (тексту, звуку, зображення), що складають носій інформації.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Загальне документознавство» автора Ю.І.Палеха на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8. Матеріальна та інформаційна складові документа“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

 • 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

 • 3. Системи документування та їх еволюція

 • Зображувальний запис інформації

 • Розвиток способів запису інформації

 • Розвиток засобів запису інформації

 • 4. Розвиток носіїв інформації

 • Модуль 2. Основи теорії про документ

 • 6. Визначення терміна "документ"

 • 7. Властивості, функції й ознаки документа

 • 8. Матеріальна та інформаційна складові документа
 • 9. Комунікаційні можливості документа

 • Модуль 3. Організація створення документів

 • 11. Розвиток класифікації документів

 • 12. Комплексна схема класифікації документів

 • 13. Особливості машиночитаних документів

 • Модуль 4. Документація офіційного походження

 • 15. Види документації установи

 • 16. Економічна та наукова системи документації

 • 17. Нормативні та патентні документи

 • Модуль 5. Видання як вид документа

 • 19. Класифікаційна схема видань

 • 20. Типологічні ознаки електронних видань

 • 21. Книга як вид документа

 • 22. Періодичні та продовжувані видання

 • Журнал як вид періодичного видання

 • Класифікація журнальних видань

 • Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація

 • Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи

 • 24. Музичні документи

 • 25. Ізографічні документи

 • 26. Аудіовізуальні документи