Розділ «26. Аудіовізуальні документи»

Загальне документознавство


Основні поняття модуля


Сукупність кінофотофонодокументів, а сьогодні й відеодокументів, традиційно об'єднують в одну групу - аудіовізуальні документи.

Проф. К.Г. Мітяєв у визначення кінофотофонодокументів покладає наступні ознаки:

- усвідомлення процесу створення;

- передача зафіксованої інформації в часі та просторі;

- обов'язкова ідентифікація зображення чи звукозапису з письмовим змістом [24].

Проф. В.М. Магідов запропонував розглядати кінофотофонодокументи як "гіперсистему", що містить зображальну, аудіовізуальну, звукову і знакову інформацію [15].

На сьогодні під кінофотофонодокументами, на думку проф. Є О. Плешкевича, розуміють великий масив документації, що містить, з одного боку, зображальну, звукову, аудіовізуальну документацію, а з іншого - комплекс письмових документів, що доповнюють створення, зміст і технічні аспекти зафіксованої інформації [24]. Відповідно до виконуваних функцій, кінофотофонодокументи науковець поділяє за такими класами:

- оперативні (документальні) - фіксують реальні події дійсності, тобто первинна інформація (мінімальне викривлення інформації);

- ретроспективні - містять первинну інформацію, тобто втратили свою оперативну цінність; зберігаються в архіві кінофотофонодокументів;

- діахронні - містять інформацію, яка пройшла додаткову семантичну аналітико-синтетичну переробку, завдяки чому їх цінність не залежить від часу. Діахронні документи створені для передачі структурної інформації:

o у першому випадку, - наукової, що містить інформацію про наукові та науково-технічні досягнення і виконує когнітивну функцію;

o у другому випадку, - художньої, де творчість автора реалізується через організацію структури інформаційного суспільства, а семантична інформація здійснює додаткову функцію, завдяки чому вони виконують гедонічні функції.

Сьогодні з'являються визначені елементи-реквізити аудіовізуальних документів, наприклад, дата, визначення автора і короткий зміст, характеристика носія інформації, час і місце його виготовлення.

На основі розгляду аудіовізуальних документів виникають нові наукові напрями, наприклад "візуальна антропологія", що займається дослідженням етнографічних і антропологічних проблем на матеріалах кінематографічних стрічок, фотографій або творів образотворчого мистецтва тощо.

Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії, кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього) і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення відображаються за допомогою певних технічних засобів [20].

Аудіовізуальний документ - документ, що містить образотворчу чи/або звукову інформацію, відтворення якої вимагає вживання відповідного обладнання. Аудіовізуальний документ може також містити текстову інформацію.

Аудіовізуальні засоби - це пристрої чи прилади для запису, відтворення, проектування та відображення зорової, звукової чи образно-звукової інформації. Виняток становить фотографія, інформація на якій сприймається безпосередньо, без допомоги технічних засобів.

Однією з основних переваг аудіовізуальних документів є комплексний вплив на різні органи чуття людини, що знижує вірогідність утрати частки інформації.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Загальне документознавство» автора Ю.І.Палеха на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „26. Аудіовізуальні документи“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

 • 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

 • 3. Системи документування та їх еволюція

 • Зображувальний запис інформації

 • Розвиток способів запису інформації

 • Розвиток засобів запису інформації

 • 4. Розвиток носіїв інформації

 • Модуль 2. Основи теорії про документ

 • 6. Визначення терміна "документ"

 • 7. Властивості, функції й ознаки документа

 • 8. Матеріальна та інформаційна складові документа

 • 9. Комунікаційні можливості документа

 • Модуль 3. Організація створення документів

 • 11. Розвиток класифікації документів

 • 12. Комплексна схема класифікації документів

 • 13. Особливості машиночитаних документів

 • Модуль 4. Документація офіційного походження

 • 15. Види документації установи

 • 16. Економічна та наукова системи документації

 • 17. Нормативні та патентні документи

 • Модуль 5. Видання як вид документа

 • 19. Класифікаційна схема видань

 • 20. Типологічні ознаки електронних видань

 • 21. Книга як вид документа

 • 22. Періодичні та продовжувані видання

 • Журнал як вид періодичного видання

 • Класифікація журнальних видань

 • Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація

 • Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи

 • 24. Музичні документи

 • 25. Ізографічні документи

 • 26. Аудіовізуальні документи