Розділ «17. Нормативні та патентні документи»

Загальне документознавство


Нормативний документ: поняття та категорії


Нормативний документ - документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.

Нормативний документ є продуктом стандартизації.

Стандартизація - це діяльність з метою досягнення відповідного ступеня впорядкування у визначеній галузі шляхом установлення положень для загального та багаторазового використання, для вирішення існуючих або можливих задач [6].

Діяльність у галузі стандартизації відома ще з давніх часів. Розвиток економічних зв'язків між країнами та розширення робіт із стандартизації в промислово розвинених країнах вимагали відповідного регулювання. Перші національні організації із стандартизації були створені у Великобританії (1911 p.), Німеччині (1917 p.), Франції, США (1918 p.). Після Першої світової війни стандартизація вже сприймалася як об'єктивна економічна необхідність, яка сприяла створенню національних органів зі стандартизації в більшості країн світу.

У 1926 р. розпочала свою роботу Міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації - ISA, у склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком Другої світової війни припинила свою діяльність.

У жовтні 1946 p. 25 країн під егідою ООН створено Міжнародну організацію зі стандартизації ISO, яка успішно діє й тепер. Мета її створення була сформульована таким чином: "... сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі".

До європейських організацій, що займаються стандартизацією, відносяться: Європейський комітет зі стандартизації - CEN (створений 23.03.1961 р. на засіданні представників Європейського економічного співтовариства і Європейської асоціації вільної торгівлі) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці - CENELEC.

До початку 1995 р. у межах переходу до єдиного Європейського ринку CEN затвердив понад 1300 європейських стандартів, що встановлюють основні вимоги до конкретних видів продукції та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, функціональних властивостей, довговічності, а також якості продукції, системи якості й сертифікації.

Україна була прийнята в члени Міжнародної організації ISO 1 січня 1993 p., а 14 січня цього ж року стала членом міжнародної електротехнічної комісії ІЕС. Це дало їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як тисячі міжнародних робочих органів, технічних комітетів зі стандартизації й використовувати у своїй роботі понад 12 тисяч міжнародних стандартів.

У березні 1992 р. Україною була підписана угода про проведення державами СНД погодженої політики зі стандартизації, метрології та сертифікації. Відповідно до цієї угоди було створено Міждержавну раду з означених питань, а також передбачено, що державні стандарти колишнього Союзу є власністю всіх держав, які підписали угоду. Вони можуть використовуватися як міждержавні стандарти або як державні до розробки своїх національних стандартів.

Уся документація зі стандартизації в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів та комплексом стандартів Державної системи стандартизації, перші стандарти якого введені в дію наказом Держстандарту України №116 від 29.07.1993.

Категорії нормативних документів зі стандартизації наведено на схемі 4.16.

Категорії нормативних документів

Схема 4.16 Категорії нормативних документів

Призначення вищезазначених категорій стандартів наведено в таблиці 4.7.

Як державні стандарти України, використовуються також державні стандарти колишнього Союзу PCP.

Галузеві стандарти, як і стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держспоживстандарті України (Державному комітеті з технічного регулювання та споживчої політики), який було створено в 2003 р. на базі Держстандарту.

Таблиця 4.7. Призначення нормативних документів зі стандартизації

Назва категорії нормативного документаОсновне призначення
1.Державні стандарти УкраїниРозробляють на: -організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти, - вироби загальномашинобудівного застосування; - складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона довкілля, оборона тощо); - продукцію міжгалузевого призначення; - продукцію для населення та народного господарства; - методи випробувань
2.Галузеві стандартиРозробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів
3.Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілокРозробляють у разі необхідності на поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних у окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів
4.Технічні умовиРозробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між поста чальником (розробником, виробником) продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів)
5.Стандарти підприємстваРозробляють на продукцію (процеси, послуги), яку виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному підприємстві

Порядок розроблення, узгодження, затвердження, розповсюдження, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламентовано таким чином:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Загальне документознавство» автора Ю.І.Палеха на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „17. Нормативні та патентні документи“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

 • 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

 • 3. Системи документування та їх еволюція

 • Зображувальний запис інформації

 • Розвиток способів запису інформації

 • Розвиток засобів запису інформації

 • 4. Розвиток носіїв інформації

 • Модуль 2. Основи теорії про документ

 • 6. Визначення терміна "документ"

 • 7. Властивості, функції й ознаки документа

 • 8. Матеріальна та інформаційна складові документа

 • 9. Комунікаційні можливості документа

 • Модуль 3. Організація створення документів

 • 11. Розвиток класифікації документів

 • 12. Комплексна схема класифікації документів

 • 13. Особливості машиночитаних документів

 • Модуль 4. Документація офіційного походження

 • 15. Види документації установи

 • 16. Економічна та наукова системи документації

 • 17. Нормативні та патентні документи
 • Модуль 5. Видання як вид документа

 • 19. Класифікаційна схема видань

 • 20. Типологічні ознаки електронних видань

 • 21. Книга як вид документа

 • 22. Періодичні та продовжувані видання

 • Журнал як вид періодичного видання

 • Класифікація журнальних видань

 • Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація

 • Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи

 • 24. Музичні документи

 • 25. Ізографічні документи

 • 26. Аудіовізуальні документи