Розділ «8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень»

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом умовно можна розділити на два типи: на підставі вимог Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки міжнародного дорожнього перевезення (надалі - МДП); без застосування норм конвенції МДП.

В Україні конвенція МДП діє з 1982 р. Роз'яснення щодо застосування її норм підготовлені Асоціацією міжнародних автомобільних перевезень України (далі - АСМАП) і подані в Довіднику з конвенції

МДП.

Положення конвенції МДП застосовуються під час перевезення вантажів, які доставляються без проміжного перевантаження в дорожніх транспортних засобах з перетином одного або кількох кордонів по шляху з митниці країни відправлення до митниці країни призначення (або тієї самої країни), за умови, що все перевезення або певна його частина здійснюється автомобільним транспортом.

В Україні вимоги конвенції МДП реалізовуються відповідно до норм Порядку реалізації положень конвенції МДП, затвердженої наказом Держмитслужби України від 21.01.2001 р. за № 755.

Міжнародні перевезення по країнах СНД найчастіше здійснюються без застосування книжок МДП, але при цьому оформлюється міжнародна автомобільна накладна форми СМР

Дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень. До дозвільних документів належить ліцензія, Свідоцтво про

допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами (надалі - Свідоцтво), книжка МДП.

Витрати на придбання ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом підприємство включає:

- у податковому обліку - до складу інших витрат;

- у бухгалтерському обліку - до складу адміністративних витрат (субрахунок 92 "Адміністративні витрати" або субрахунок 84 "Інші операційні витрати" для підприємств, що застосовують рахунки класу 8).

Свідоцтво видає митниця, в зоні діяльності якої власник транспортного засобу або його користувач зареєстрований як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, на кожний транспортний засіб, допущений до таких видів міжнародних перевезень. Термін дії Свідоцтва - 2 роки з дня його оформлення.

Під час здійснення міжнародних перевезень оригінал Свідоцтва повинен знаходитися в транспортному засобі (як супровідний документ). Усі записи в Свідоцтві проводяться друкованим способом українською та англійською мовами. У конвенції МДП містяться спеціальні положення, що регулюють перевезення великовагових і громіздких вантажів .

Книжка МДП (СагпеІ. ТІР) - документ міжнародної гарантії доставки вантажів до митниці призначення і сплати митних зборів та податків.

Транспортні документи. Необхідною умовою для здійснення міжнародних перевезень є правильне оформлення транспортних документів.

Транспортні документи - це документи, згідно з якими здійснюється:

- міжнародне перевезення товарів;

- перевезення товарів до митного кордону та від митного кордону.

До таких документів належать:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень» автора Базилюк А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

 • РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів

 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства

 • 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

 • РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

 • 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

 • 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

 • 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

 • 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

 • РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

 • РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

 • РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТА ЇЇ ОБЛІК

 • РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 • 8.3. Первинний облік доходів автостанції

 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України

 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень

 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень

 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень
 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності

 • 8.10. Податковий облік доходів

 • РОЗДІЛ 9. ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи