РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

- перелік фінансової та статистичної звітності АТП;

- характеристику показників статистичної звітності;

- документи первинного обліку, що є підставою для складання звіту за ф. № 51-авто;

- на які типи підприємств та умови господарювання поширюються вимоги щодо складання відомчої та статистичної звітності.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

- відрізняти показники фінансової та статистичної звітності з автопослуг;

- розрахувати показники пасажирообігу та вантажообігу;

- заповнити форми фінансової та статичної звітності з авто-послуг.

План

10.1. Склад звітності.

10.2. Специфічні показники статистичної та відомчої звітності.

10.3. Специфічні показники фінансової звітності.


10.1. Склад звітності10.2. Специфічні показники статистичної та відомчої звітності10.3. Специфічні показники фінансової звітності


Специфічними для АТП показниками виступають ті, які характеризують рухомий склад підприємства, його забезпечення матеріальними ресурсами, обсяги наданих послуг та понесених при цьому витрат. Відповідно до цього в балансі (ф. № 1) звертається увага на такі статті.

Рядок 030 - залишкова вартість основних засобів. У цьому рядку відображають весь наявний на АТП парк авто техніки та інших необоротних (крім нематеріальних) активів. Загальна вартість (залишкова) основних засобів має збігатися з аналогічними даними статистичної звітності за формою № 11-03 "Наявність та рух основних засобів" на звітну дату. У зв'язку з повним зносом у цьому рядку можуть бути не відображені окремі об'єкти, рахуються в аналітичному обліку підприємства. Проте їхня вартість буде занотована в рядку 031 балансу за первісною вартістю і, відповідно, в рядку 032 на суму їхнього зносу. Інформаційною базою даних цих рядків є рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".

Рядок 100 - виробничі запаси. У складі цього рядка відображаються запаси пального, мастильних матеріалів, запасних частин, агрегатів та інших матеріальних цінностей, потрібних для забезпечення виробничого процесу підприємства. Підприємство обирає один з методів обліку списання запасів, фіксує його в наказі про облікову політику і використовує протягом року. У балансі запаси відображають за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень» автора Базилюк А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

 • РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів

 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства

 • 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

 • РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

 • 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

 • 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

 • 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

 • 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

 • РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

 • РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

 • РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЇВ ТА ЇЇ ОБЛІК

 • РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 • 8.3. Первинний облік доходів автостанції

 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України

 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень

 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень

 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень

 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності

 • 8.10. Податковий облік доходів

 • РОЗДІЛ 9. ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • РОЗДІЛ 10. ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи